Oikeustiede:ammatillinen järjestäytymisvapaus

  Tieteen termipankista

  ammatillinen järjestäytymisvapaus

  ammatillinen järjestäytymisvapaus
  Määritelmä yhdistymisvapauteen kuuluva työoikeuden perusperiaate, jonka mukaan ihmisillä on oikeus vapaasti perustaa ammattijärjestöjä sekä liittyä tai olla liittymättä niihin.
  Selite

  Perustuslain 13 §:n mukaan "jokaisella on yhdistymisvapaus". Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi.

  Ammatillinen järjestäytymisvapaus koskee sekä työntekijöitä että työnantajia. Vapautta käyttäville ei siitä saa seurata haitallisia seuraamuksia. Siten osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ammattiyhdistystoiminaan tai lailliseen työtaistelutoimenpiteeseen ei ole hyväksyttävä peruste työstä erottamiseen tai erilaiseen kohteluun työelämässä.

  Ammatillisen järjestäytymisen vapauteen kuuluu myös ammattijärjestöjen toimintavapaus soveltaen yhdistysautonomian periaatteita.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Teuvo Pohjolainen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:ammatillinen järjestäytymisvapaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ammatillinen järjestäytymisvapaus.)