Oikeustiede:kunnallinen itsehallinto

  Tieteen termipankista

  kunnallinen itsehallinto

  kunnallinen itsehallinto
  Määritelmä kuntien hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon
  Selite

  Suomen perustuslain mukaan maamme kuntien hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnan tehtävistä säädetään lailla.

  Itsehallinnon periaatteen mukaisesti lailla on turvattava kunnan päätöksentekojärjestelmän kansanvaltaisuus, kunnallinen demokratia. Asukkaat valitsevat kunnan ylimmän päättävän toimielimen, valtuuston.

  Perustuslain mukaan lailla säädetään myös kunnille annettavista tehtävistä, ks. kunnan tehtävät. Kunnalle ei voida antaa tehtäviä lakia alemmanasteisilla säädöksillä.

  Kunnilla on verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Kari Prättälä

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.5.2024: Oikeustiede:kunnallinen itsehallinto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnallinen itsehallinto.)