Oikeustiede:U-, E- ja UTP-asiat eduskunnassa

From Tieteen termipankki

U-, E- ja UTP-asiat eduskunnassa

U-, E- ja UTP-asiat eduskunnassa
Definition eduskunnan hakemistoissaan käyttämiä lyhenteitä Euroopan unioniin liittyvien asioiden vireillepanoasiakirjoista
Explanation

U-asia on valtioneuvoston kirjelmällä vireille saatettu, eduskunnan toimivaltaan kuuluva asia, joka koskee PeL 96 §:ssä tarkoitettua eduskunnan osallistumista Euroopan unionin asioiden kansalliseen valmisteluun. Tavallisesti U-kirjelmä käsitellään vain suuressa valiokunnassa ja sille mahdollisesti lausunnon antavassa valiokunnassa, ja valiokunta päättää asiassa valtioneuvostolle osoitetun "eduskunnan kannan".

E-asia tarkoittaa valtioneuvoston selvitystä perustuslain 97 §:ssä tarkoitetun eduskunnan tietojensaantioikeuden piiriin kuuluvaa unioniliitännäistä asiaa.

Ulkoasiainvaliokunnalla on perustuslain 97 §:n perusteella oikeus saada valtioneuvostolta selvityksiä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. Ulkoasiainvaliokunnalle annettuja selvityksiä kutsutaan UTP-asioiksi, ja valiokunta voi päättää asiassa valtioneuvostolle osoitetun "eduskunnan kannan".
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related Concepts

Sources

Valiokuntaopas 2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Oikeustiede:U-, E- ja UTP-asiat eduskunnassa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:U-, E- ja UTP-asiat eduskunnassa.)

SLYpalkki.jpg