stress

From Tieteen termipankki
jännitys (Geologia)

kiveen vaikuttava voima suhteutettuna tarkasteltavaan pinta-alaan

jännitys (Ilmatiede)
laavesko veegos (Terminologiako bankos)
paino (Kielitiede)

pääasiallisesti äänen intensiteetin vaihteluihin perustuva korosteisuus, prominenssi, jolla äänteet tavussa (tavupaino), tavut sanassa (sanapaino) ja sanat lauseessa (lausepaino) äännetään tai vastaanotetaan

paino (Kirjallisuudentutkimus)

vaihteleva voimakkuus, jolla äänteet tavussa, tavut sanassa ja sanat lauseessa äännetään

sanapaino (Kielitiede)

puhutun sanan sisäisen painotuksen jakautuminen

stress (Language Technology)

Saneen lauseen tai virkkeen ääntämyksessäilmenevä tietyn tavun tai sanan korostaminen esim. intensiteettiälisäämällä. Painotus voi kuitenkin ilmetä muillakin keinoilla.

stressi (Biologia)
stressi (Ympäristötieteet)

Eliöiden fyysinen ja/tai psyykkinen rasitus(tila) (BS).

stressi (Sosiaalipsykologia)
veegos (Terminologiako bankos)

Kieliopillinen koodaus (viro)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Kieliopillinen koodaus (ranska)

Sanaluokka
Suku maskuliini
Alkuperä

Kieliopillinen koodaus (ruotsi)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Kieliopillinen koodaus (latvia)

Sanaluokka
Suku maskuliini
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.10.2022: Nimitys:stress. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:stress.)