representation

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
representaatio (Kielitiede)


edustussuhde, jossa jokin edustaa jotain itsensä ulkopuolista: 1. mielensisäinen edustaa mielenulkoista, esim. mielessä oleva yleistys kielellisten muotojen tarkoitteista; laajemmin jonkin mielen ulkopuolisen asian edustuma kognitiossa; mielikuva
2. kielellinen entiteetti edustaa kielenulkoista
3. teoreettinen kuvaus edustaa kuvauskohdettaan, esim. (abstrahoitu) muoto, jossa kielellinen aines esitetään kuvauksessa; eläimen tai ihmisen käyttäytymistä selittävän teorian olettama kognitiivinen rakenne, johon kuuluu kognitiivisia yksiköitä ja niitä koskevia yleistyksiä

representaatio (Kirjallisuudentutkimus)

välikappale, joka esittää tai välittää toistoja jostain itseään alkuperäisemmästä eli edustaa sitä

representaatio (Filosofia)

mielessä oleva käsitys tai ajatus jostakin asiasta

representaatio (Ihmistieteet)

kohdettaan epäsuorasti edustava ja ilmentävä havainnollistus, esitys tai kuvaus

representation (Language Technology)

kielellisen yksikön vastine tietyn kieliopillisen mallin tai teorian puitteissa

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.05.2022: Nimitys:representation. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:representation.)