morphology

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
morfologia (Terminologiako bankos)
morfologia (Ympäristötieteet)

Eliöiden muotoa ja rakenteiden säännönmukaisuuksia tutkiva tieteenala.

morfologia (Kielitiede)

sanojen sisäisen rakenteen osajärjestelmä: sanojen koostuminen morfeemeista, kielen pienimmistä muotoaineksista, joilla on merkitys

morfologia (Biologia)

eliön muodon ja rakenteiden säännönmukaisuuksia tutkiva tieteenala

muoto (Mikrobiologia)

eliön ulkomuoto

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.05.2021: Nimitys:morphology. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:morphology.)