attribut

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
attribut (Språkvetenskap)
attribute (Language Technology)

Erityisesti unifikaatiopohjaisissa piirrekieliopeissa käytetty ominaisuuden käsite. Attribuuttien arvot voivat olla niissä rakenteeltaan hierarkkisia ja joidenkin attribuuttien arvot voidaan samaistaa.

attribuutos (Terminologiako bankos)
attribuutti (Filosofia)

asian tai olion ominaisuus tai määre

attribuutti (Taidehistoria)

tunnusmerkki, (usein symbolinen) tunnusesine tai -asia

attribuutti (Kielitiede)

substantiivin määrite

määrite (Kielitiede)

lausekkeen edussanaa luonnehtiva valinnainen lauseenjäsen

Kieliopillinen koodaus (ruotsi)

Sanaluokka substantiivi
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.05.2022: Nimitys:attribut. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:attribut.)