Mesoamerikan tutkimus:altepetl

  Tieteen termipankista

  altepetl

  altepetl
  Määritelmä kaupunkivaltion käsite esikolumbiaanisen ajan nahuatlia puhuvien kansojen keskuudessa Keski-Meksikossa
  Selite Altepetl oli nahuatlia puhuvien kansojen poliittinen yksikkö, joka usein käännetään 'kaupunkivaltioksi'. Kukin altepetl oli oma poliittinen yksikkönsä, jonka johdossa oli hallitsija, tlatoani. Jokainen altepetl koostui puolestaan pienemmistä yksiköistä nimeltään calpulli. Asteekkien valtakaudella altepetlit säilyttivät osittaisen itsemääräämisoikeutensa ollen kuitenkin asteekkivaltakunnan epäsuorassa hallinnassa ja osallistuen sotaretkiin ja veronmaksuun. 1450-luvulta eteenpäin aina espanjalaisvalloitukseen asti altepetlien itsemääräämisoikeus väheni. Tämä aiheutti asteekki-imperiumissa mm. epävakautta, poliittisia jännitteitä ja sodankäyntiä. Vuosien 1519–1521 aikana tapahtuneen asteekkivaltakunnan valloituksen aikana espanjalaiset käyttivät hyväkseen alueen altepetlien ja asteekki-imperiumin välistä eripuraa saaden liittolaisikseen asteekkeja vastustavia kaupunkivaltioita.
  Lisätiedot Etymologia: klassisen nahuatlin āltepētl [aːɬˈtépeːtɬ] < difrasismo ātl + tepētl, "vesi [ja] kukkula"

  Erikieliset vastineet

  altepetlenglanti (English)
  altepetlespanja (español)
  āltepētlnahuatl (Nāhuatl)([aːɬˈtépeːtɬ])
  altepetlruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Mesoamerikan tutkimus:altepetl. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Mesoamerikan tutkimus:altepetl.)