Luokka:Italian historia

    Tieteen termipankista

    Tämä luokka kokoaa erityisesti Italian historiaan kuuluvia termejä. Italian historialla tarkoitetaan tässä yhteydessä nykyisen Italian ja siihen aiemmin kuuluneiden alueiden tavalla tai toisella italialaisten ajanjaksojen sekä nykyisen Italian alueen vanhempaa historiaa Rooman valtakunnan jälkeiseltä ajalta.