Geologia:kambrikausi

From Tieteen termipankki

kambri | kambrikausi

kambri
kambrikausi
Definition fanerotsooisen eonin ja paleotsooisen maailmankauden vanhin kausi n. 541-485 miljoonaa vuotta sitten
Explanation Kambrikauden aikana monisoluisen elämän monimuotoistuminen maapallolla oli nopeaa. Yksi merkittävä kambrikauden eliöryhmä on trilobiitit, joiden fossiiliaineistoa on hyödynnetty kambrikauden biostratigrafisessa tutkimuksessa. Kambri- ja ediakarakausien taitekohta n. 541 miljoonaa vuotta sitten on melko tarkasti määritetty biostratigrafisesti ja geokronologisesti [1]. Kambrikausi jaetaan neljään epookkiin, jotka ovat vanhimmasta nuorimpaan: Terraneuve, epookki 2 (määrittelemätön), epookki 3 (määrittelemätön) ja Furong. Epookit jaetaan edelleen aikoihin.
Additional Information

Kambrikauden aikana on fossiiliaineiston perusteella ollut kaksi eliöihin vaikuttanutta tapahtumaa[2]. Perinteisesti eliölajien lisääntymiseen ja monipuolistumiseen kambrikauden alussa on viitattu kambrikauden räjähdyksenä. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan yksittäisen, eliölajien monipuolistumiseen johtaneen, ajanjakson tunnistaminen fossiiliaineistosta on vaikeaa ja on mahdollista, että lajien monimuotoistuminen on tapahtunut pidemmän ajan kuluessa ja alkanut jo ediakarakaudella[3]. Kambrin räjähdyksen jälkeen tapahtui muutos merellisissä kasvualustoissa syvemmälle pohjasedimenttiin kaivautuvien eliöiden ja bioturbaation yleistyessä.

Ajanjakson englanninkielinen vastine ”Cambrian” juontuu latinankielen sanasta ”Cambria”, joka on tarkoittanut Walesia. Termiä käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1835 pohjois-Walesista ja -Englannista kuvattujen kerrostumien yhteydessä. Virallisesti kambrikausi hyväksyttiin paleotsooisen maailmankauden vanhimmaksi kaudeksi vuonna 1960.[4]

Equivalents

Cambrianenglanti

Related Concepts

Sources

WoodR&al2019, Peng&Babcock&Cooper2012

References

  1. Peng&Babcock&Cooper2012
  2. Peng&Babcock&Cooper2012
  3. WoodR&al2019
  4. Peng&Babcock&Cooper2012

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.3.2023: Geologia:kambrikausi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:kambrikausi.)