RamsayW1909

    Tieteen termipankista

    Ramsay, W. 1909. Geologian perusteet. Helsinki, Kustannusosakeyhtiön Otavan kirjapaino. (Suomennos Pentti Eskola)