Geologia:marmori

  From Tieteen termipankki

  marmori

  marmori (suositeltu)
  kiteinen kalkkikivi (Etenkin vanhemmassa kirjallisuudessa usein käytetty synonyymi marmorille, joka koostuu pääosin kalsiitista.)
  Definition

  1) metamorfinen kivilaji, joka koostuu pääosin karbonaattimineraaleista (esim. kalsiitista tai dolomiitista) (petrologinen määritelmä);

  2) luja ja hyvin kiillottuva kivityyppi (yleisimmin kalkkikivi, dolomiitti, marmori tai serpentiniitti), jota käytetään kiviteollisuudessa
  Explanation

  Petrologiassa marmori määritellään metamorfoituneeksi kalkki- tai dolomiittikiveksi. Marmorin protoliitti on yleensä joko pääosin kalsiitista tai dolomiitista koostuva sedimenttikivi. Runsasdolomiittista marmoria voidaan kutsua dolomiittimarmoriksi.
  Suomen kallioperässä on useita marmoriesiintymiä (1), joihin saatetaan viitata kalkkikivi-termillä. Lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Käsivarren Lapin (Kaledonidit) kallioperässä olevia pieniä kalkkikivi- ja dolomiittikiviesiintymiä ja Ahvenanmaalta löytyneitä irtonaisia kalkkikivilohkareita, ovat kaikki Suomen kallioperän kalkkikiviesiintymistä metamorfoituneita ja tällöin oikea termi viittaamaan näihin kivilajiesiintymiin on marmori (tai metamorfoitunut kalkkikivi). Suomen marmoriesiintymiin liittyvässä kirjallisuudessa kannattaa huomioida se, että usein marmorista puhutaan kalkkikivenä tai karbonaattikivenä. Kaivoksiin voidaan viitata kalkki- tai karbonaattikivikaivoksina.
  Joissakin vanhemmissa määritelmissä marmori (1) saatetaan määritellä kiven raekoon kautta. Nykyiset määritelmät kuitenkin kattavat kaikki raekoot pienirakeisesta karkearakeiseen (esim. GeoSciML).

  Marmoria (1) on louhittu Suomessa teollisesti 1800-luvun lopulta alkaen, mutta vanhimmat kaivokset ovat olleet toiminnassa jo 1200-luvulla[1]. Suomesta louhittaville marmoreille on erikseen myös kauppanimet. Kittilästä louhittavaa vihreää dolomiittimarmoria kutsutaan nimellä Lappia Green ja Tervolasta louhittavaa vaaleanruskeaa dolomiittimarmoria nimellä Lappia Ruska[2].
  Additional Information

  muinaiskreik. marmaros = loistava kivi
  Kähkösen ja Lehtisen (1998) mukaan rakeiseen kalkkikiveen on saatettu ennen keskiaikaa viitata myös nimellä graniitti (latinaksi granum ja granitum) [3].
  Lue lisää Suomen marmoriesiintymien hyödyntämiseen liittyvästä historiasta Geologian tutkimuskeskuksen tietoaineistot-sivulta: http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/Karbonaattikivikaivokset.htm.

  Marmorin GeoSciML-sivu (petrologinen määritelmä): http://cgi.vocabs.ga.gov.au/object?uri=http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/lithology/marble

  Marmorin GeoSciML-sivu (määritelmä hyödyke-näkökulmasta): http://cgi.vocabs.ga.gov.au/object?uri=http://resource.geosciml.org/classifier/cgi/commodity-code/marble

  Käsitesivun kirjoittajat: Elina Lehtonen ja Teemu Öhman

  Equivalents

  marbleenglanti
  μάρμαροkreikka
  marbreranska
  marmorruotsi
  мраморvenäjä

  Related Concepts

  Sources

  GeologiaFi, SchumannW1973, Karbonaattikaivokset, Kähkönen&Lehtinen1998, RamsayW1909, Bucher&Grapes2010, SelonenO2017, TNC86, PiispanenR1995, Eskola&ym1919

  References

  1. Karbonaattikaivokset_GTK
  2. SelonenO2017
  3. Kähkönen&Lehtinen1998

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.9.2023: Geologia:marmori. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:marmori.)