CarlsonM2006

    Tieteen termipankista

    Carlson, Marvin 2006 (2004). Esitys ja performanssi: kriittinen johdatus. Suomennos ja sanasto Riina Maukola. Like: Helsinki.