BackmanJ2010

    Tieteen termipankista

    Jussi Backman: "Heidegger ja fenomenologia asia", teoksessa Timo Miettinen, Simo Pulkkinen ja Joona Taipale (toim.), Fenomenologian ydinkysymyksiä. Gaudeamus, Helsinki, 2010.