Kulttuurintutkimus:rahvas

  Tieteen termipankista

  rahvas

  rahvas
  Määritelmä sääty-yhteiskunnan ei-säätyläiset eli talonpoikainen kansa, johon kuuluvat talonpoikien lisäksi myös torpparit, mäkitupalaiset, palkolliset, loiset ja muut maattomat
  Selite Rahvas-termi viittasi 1500-luvulta lähtien hallinnollisissa suomenkielisissä teksteissä yhteiskunnan alaluokkaan, kuten vastaavat termit monissa muissakin kielissä. 1800-luvun lopulla se alkoi sääty-yhteiskunnan murtuessa pejoratiivistua merkitykseen 'roskaväki'.

  Erikieliset vastineet

  common peopleenglanti (English)
  puebloespanja (español)
  allmogeruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LaitinenL2013, KauranenK2013, NiklanderK2013, KoskiM1993, NS

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Kulttuurintutkimus:rahvas. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kulttuurintutkimus:rahvas.)