Kirjallisuudentutkimus:reseptioestetiikka

  Tieteen termipankista

  reseptiotutkimus | reseptioestetiikka

  reseptiotutkimus
  reseptioestetiikka
  Selite

  Tutkimussuuntaus, joka käsittelee kirjallisuuden tai muun taiteen vastaanottoa; reseptiotutkimus; vastaanottotutkimus. Reseptioestetiikan alku liittyy saksalaiseen Konstanzin yliopistoon ja sen julkaisemaan aikakauskirjaan Poetik und Hermeneutik (per. 1964). Suuntauksen uranuurtaja, konstanzilainen Hans Robert Jauss tukeutuu reseptioteoriassaan hermeneuttiseen filosofiaan. Suuntausta vauhditti erityisesti Jaussin virkaanastujaispuhe "Was heisst und zu welchem Ende studiert man Literaturgeschichte?" (1967), joka sittemmin ilmestyi teoksessa Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft (1970, Kirjallisuushistoria kirjallisuustieteen haasteena). Toinen Konstanzin koulukunnan keskeinen edustaja on Wolfgang Iser.

  Reseptioestetiikan mukaan lukija luo suhteensa tekstiin tietyssä kommunikaatiotilanteessa. Luentaan vaikuttaa ratkaisevasti odotushorisontti, joka muodostuu lukijoiden kirjallisuutta koskevan tiedon ja ennakkokäsitysten pohjalta. Teosten merkitykset muuttuvat odotushorisontin muuttuessa. Kirjallinen teos konkretisoituu yhä uudelleen uusien lukijoiden ja uusien lukukertojen myötä. Itse tekstillä ei ole objektiivista tai lopullista merkitystä, vaikka sillä onkin objektiivisesti kuvattavia piirteitä.

  Reseptiotutkimuksessa hyödynnetään esim. kirjallisuuskritiikkejä, lukijakyselyjä, kirjeitä ja haastatteluja. Suomessa Yrjö Varpio on ollut keskeinen reseptioestetiikan tunnetuksi tekijä ja soveltaja.
  Lisätiedot Latinan receptio=vastaanotto

  Erikieliset vastineet

  reception theory (luo nimityssivu)englanti (English)
  esthétique de réception (luo nimityssivu)ranska (français)
  receptionsestetik (luo nimityssivu)ruotsi (svenska)
  Rezeptionstheorie (luo nimityssivu)saksa (Deutsch)
  Rezeptionsästhetik (luo nimityssivu)saksa (Deutsch)
  retseptsiooniesteetika (luo nimityssivu)viro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:reseptioestetiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:reseptioestetiikka.)