Kirjallisuudentutkimus:puhuja

  Tieteen termipankista

  puhuja

  puhuja
  Määritelmä runon ääni ja sanojen tuottaja
  Selite

  Puhuja on keskeinen osa runon kokonaisuutta, ja kaikki runon rakennepiirteet ovat osaltaan kytköksissä runon puhujaan. Runon komponenteista hahmottuu puhujan maailma ja maailmankatsomus.

  Runon puhujaa voi erityisesti roolirunojen yhteydessä tarkastella erilaisten puhujatasojen kautta. Mimeettisen minän käsitteellä tarkoitetaan runon kielellisen tason minäpersoonaa, kun taas retorinen minä on runon syvemmän tason puhuja, joka konstruoi runon arvomaailmaa.

  Puhujasta on runoudentutkimuksessa olemassa useita erilaisia nimityksiä. Käytetty käsite on myös esimerkiksi lyyrinen minä.

  Erikieliset vastineet

  speakerenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  ViikariA1990, HaapalaV2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:puhuja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:puhuja.)