Kirjallisuudentutkimus:Chicagon koulukunta

  Tieteen termipankista

  Chicagon koulukunta

  Chicagon koulukunta
  Selite Chicagon yliopiston piirissä 1930-luvun puolivälistä lähtien vaikuttanut ryhmä kriitikoita, kirjallisuudentutkijoita ja filosofeja. Koulukunnan johtava jäsen Ronald S. Crane toimitti yhteisteoksen Critics and Criticism: Ancient and Modern (1952). Ryhmän muita keskeisiä jäseniä olivat Elder Olson ja Wayne C. Booth. Chicagon koulukunnan jäsenet kritisoivat uuskriittistä teoriaa ja metodiikkaa kapea-alaisesta monismista. Crane väitti uuskriitikko I. A. Richardsin tutkivan sanojen käyttäytymistä ja vertasi häntä venäläiseen hermofysiologiin Ivan Pavloviin, joka muistetaan ehdollisten refleksien tutkijana. Ironista kyllä myös chicagolaiset itse on usein luettu uuskriitikoihin. Chicagon koulukunnan piirissä korostettiin moniarvoisen tutkimuksen tärkeyttä ja pyrittiin kehittämään kirjallisuustiedettä historiallis-synkronisesti päämääränä yhtenäinen ja toimiva runousoppi. Erityistä huomiota kiinnitettiin teosten kokonaisdynamiikkaan ja juonirakenteisiin. Lähtökohtana - joskaan ei sitovana ohjenuorana - oli Aristoteleen runousoppi, jonka mukaan poetiikka tulee johtaa olemassa olevien teosten pohjalta. Koulukunnan jäseniä on nimitetty myös uusaristoteelisiksi.

  Erikieliset vastineet

  Chicago Criticsenglanti (English)
  Chicago schoolenglanti (English)
  New Aristotelianismenglanti (English)

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Kirjallisuudentutkimus:Chicagon koulukunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:Chicagon koulukunta.)