Kielitiede:vuoro

  Tieteen termipankista

  vuoro

  vuoro
  Määritelmä yhden puhujan tuottama keskustelun osa, jonka erottaa toisesta puhujanvaihdos
  Selite Vuoro, puheenvuoro, on toiminnallinen, ei rakenteellinen kokonaisuus; sen voi muodostaa yksi sana tai vaikka kieliopillisen rakenteen katkelma. Toisaalta vuoro voi olla moniyksikköinen, koostua useista lauseistakin.
  Lisätiedot

  VISK2008 Vuoro eli puheenvuoro on keskustelun osa, jonka erottaa toisesta puhujanvaihdos. Vuoro on toiminnallinen kokonaisuus, joka edustaa yhtä tai useampaa puhetoimintoa. Vuorona voi toimia esim. pelkkä partikkeli kuten Joo, muu sana, lauseke, lause tai useampiakin. (» § 1004.)

  Erikieliset vastineet

  turnenglanti (English)
  turruotsi (svenska)
  voorviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  VISK2008, HakulinenA1997b

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Kielitiede:vuoro. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:vuoro.)