Kielitiede:perheyhtäläisyys

  Tieteen termipankista

  perheyhtäläisyys

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  perheyhtäläisyys
  Määritelmä sanan eri merkitysten välisten yhtäläisyyksien muodostama kategoria tai skemaattinen verkko
  Selite Perheyhtäläisyyden käsitettä on käytetty kognitiivisessa kielentutkimuksessa polysemian kuvaukseen. Perheyhtäläisyydellä kuvataan luokan jäsenten keskinäisiä suhteita, joissa jäsenet eivät välttämättä jaa samoja luokkaan kuulumisen kriteereitä, esim. merkityspiirteitä, vaan muodostuu ketjuja, joissa aina kahden jäsenen välillä on vähintään jokin yhdistävä piirre. Näin voi syntyä myös ikään kuin eri suuntiin haarova yhtäläisyyksien verkosto. Yksinkertaistettuna: [a,b] - [b, c] - [c,d], toisaalta oman haaransa voisi aloittaa [a,z] tai jokin jäsen voisi ilmentää piirteitä [a,c,d] jne. Luokkajäsenyys on siis vähän kuin sukunäkö: joitakin sukulaisia tai perheenjäseniä voi yhdistää "sukunenä", toisia taas jokin muu piirre. Perheyhtäläisyyden avulla kuvataan luokkien sumearajaisuutta ja se yhdistetään usein ajatukseen siitä, että luokat rakentuvat yhden tai useamman prototyypin ympärille.
  Lisätiedot Ks. myös filosofian aihealueen vastaavaa termiä perheyhtäläisyys

  Erikieliset vastineet

  family resemblanceenglanti (English)

  Käytetyt lähteet

  EvansV2007, LeinoP1993, WittgensteinL1953

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 19.7.2024: Kielitiede:perheyhtäläisyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:perheyhtäläisyys.)