NTP2008

From Tieteen termipankki

Ainiala Terhi, Saarelma Minna & Sjöblom Paula 2008: Nimistöntutkimuksen perusteet. Tietolipas 221. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.