Kielitiede:itsekorjaus

  Tieteen termipankista

  itsekorjaus

  itsekorjaus
  Määritelmä ongelmavuoron tuottajan aloittama sekä loppuunsaattama korjausjakso
  VISK2008 Itsekorjaus on nimitys puhutun kielen ilmiölle, jossa puhuja korjaa tai tarkentaa juuri sanomaansa. Puhuja voi vaihtaa aloittamansa sanan tai ilmauksen johonkin toiseen (korvaava itsekorjaus) tai aloittaa keskeyttämänsä ilmauksen uudelleen siten, että mukaan tulee jotain edeltänyttä täydentävää ainesta (lisäävä itsekorjaus). Itsekorjaus voi esiintyä keskellä mitä hyvänsä rakennetta tai sanaa, ja sen alkua osoittaa jokin prosodinen merkki kuten sanan katkos, tauko tai äänteen venytys. Alkua voi myös osoittaa partikkeli, esim. tai, siis, eiku, esim. Mä lähen huomenna tii- eiku ylihuomenna keskiviikkona. Itsekorjauksessa käytettäviä partikkeleita sanotaan myös suunnittelupartikkeleiksi. (» § 1074–.)

  Erikieliset vastineet

  self-attentive repairenglanti (English)
  self-correctionenglanti (English)
  self-repairenglanti (English)
  självkorrigeringruotsi (svenska)
  självreparationruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TCA, VISK2008, Sorjonen 1997

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Kielitiede:itsekorjaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:itsekorjaus.)