Kielitiede:alkuperäiskansakieli

  Tieteen termipankista

  alkuperäiskansakieli | alkuperäiskansan kieli | alkuperäiskieli
  alkuperäiskieli

  alkuperäiskansakieli
  alkuperäiskansan kieli
  alkuperäiskieli
  Määritelmä jonkin alueen ensimmäisiksi asukkaiksi oletetun etnisen ryhmän, kansan tai heimon jälkeläisten eli alkuperäiskansan puhuma kieli, joka toimii tämän yhteisön etnistä identiteettiä luovana keskeisenä tekijänä
  Selite Alkuperäis(kansan) kieliä ovat esimerkiksi saamelaiskielet, joita puhuvat arktisen alueen alkuperäiskansaksi tunnustetut saamelaiset. Seurujärvi-Kari (2012) käytää termiä alkuperäiskansakieli.
  Lisätiedot Termi alkuperäiskieli ei ole alkuperäiskansan kielen täydellinen synonyymi, vaikka englanninkielinen vastine indigenous language vastaa näitä molempia. Teoriassa ero on mahdollinen, jos esim. alueella alkuperäiskansan statuksen saaneen väestöryhmän esi-isät ovat puhuneet aiemmin jotain toista kieltä ja vaihtaneet sen myöhemmin siihen kieleen, jota siitä polveutuneet ihmiset nyt puhuvat.

  Erikieliset vastineet

  indigenous languageenglanti (English)(Sanan 'indigenous' kirjoitusasu vaihtelee englannissa (voidaan kirjoittaa kontekstista riippuen joko isolla tai pienellä alkukirjaimella), viittaa myös alkuperäiskieleen)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Olthuis&al2013, Seurujärvi-KariI2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 3.12.2023: Kielitiede:alkuperäiskansakieli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:alkuperäiskansakieli.)