Keskustelu Clean Energy Research:complexity

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Monimutkaisuus ei ole täsmällinen käännös kompleksisuudelle, keskinäisriippuvuus kuvaa sitä paremmin

TEPA-määritelmän mukaan: "Kompleksisuus ilmenee järjestelmän dynaamisuuden ja eri osien välisen vuorovaikutuksen seurauksena, ja sitä luonnehtii kyky muuttua ja sopeutua järjestelmä sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin."

Vaikka arkikielessä kompleksisuudesta käytetään käsitettä monimutkainen (https://fi.wiktionary.org/wiki/monimutkainen: "ei yksinkertainen, vaikea"), kompleksisuus-käsitteen etymologia kuvaa TEPA-määritelmän mukaisesti keskinäisriippuvuutta (https://www.etymonline.com/word/complexity). Keskinäisriippuvuus on toki vaikeaa, mutta kuvaa eri asiaa kuin monimutkainen.

Ehdotan käsitteen käännöksen muuttamista monimutkaisesta keskinäisriippuvaksi.

Mikaelseppala (keskustelu)16:34, 11 March 2021