Clean Energy Research:complexity

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

complexity

complexity
Definition Kompleksisuus kuvaa tilaa, joka ei ole täysin deterministinen, mutta ei myöskään täysin satunnainen. Kompleksisuus ilmenee järjestelmän dynaamisuuden ja eri osien välisen vuorovaikutuksen seurauksena, ja sitä luonnehtii kyky muuttua ja sopeutua järjestelmä sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Termiä käytetään useilla tieteenaloilla teoreettisesta fysiikasta yhteiskuntatieteisiin ja ekologiaan. Kompleksisuutta tutkitaan esimerkiksi toimijapohjaisten mallien avulla.
Definition (en) Complexity is a term used in several diverse research fields, from theoretic physics to social sciences or ecology, to characterize a state that is neither completely deterministic nor completely random. Such a behavior emerges from the dynamics of systems whose different elements interact amongst them and also may adapt their relation rules in accordance to internal and/or external factors. One scientific approach to study complexity is the agent-based model.
Explanation Termin "kompleksisuus" merkitykselle ei ole yhtä selkeää määritelmää, vaan se voi tarkoittaa eri asioita riippuen kontekstista ja tieteenalasta. Yleensä järjestelmän kompleksisuus syntyy järjestelmän osien välisestä vuorovaikutuksesta, eikä niinkään osien omista ominaisuuksista. Kompleksisuuden tutkimus pyrkii ymmärtämään mitä järjestelmän kompleksisuus on, ja miten kompleksinen toiminta muodostuu järjestelmän osien vuorovaikutuksesta. Kompleksisuutta ei yleensä voi palauttaa tai johtaa järjestelmän osien ominaisuuksiin ja toimintaan, se ei ole siis niiden summa vaan jotain muuta. Toimijapohjaisten mallien avulla voidaan tutkia kompleksisuutta yleensä, tai erityisiä sosio-teknisiä järjestelmiä, esimerkiksi energiajärjestelmiä.
Explanation (en) This term means different things in different disciplines, and is not rigorously defined outside of a specific context. In general, the complexity of a system emerges from the interactions of its interrelated elements as opposed to the characteristics of those elements in and of themselves. Complexity science is the study of such emergent system behavior, and seeks to understand how the complex behavior of a whole system arises from its interacting parts. Complex behavior generally cannot be reduced to, or derived from, the sum of the behavior of the system's components. Agent-based model can be used to study complexity in general and social-technical systems like energy systems in particular.

Equivalents

kompleksisuussuomi
monimutkaisuussuomi

Related Concepts

Sources

OptimalChunking2015, ComplexityExplorer, MitchellM2009

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.10.2021: Clean Energy Research:complexity. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:complexity.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →