Kasvitieteen asiantuntijaryhmä

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Kasvitieteen asiantuntijaryhmää on koottu mm. Suomen Biologian Seura Vanamon piiristä. Tällä hetkellä mukana ovat seuraavat henkilöt:

prof. Jouko Rikkinen (HY, Biotieteiden laitos)
dos. Johannes Enroth (HY, Biotieteiden laitos)
prof. Kurt Fagerstedt (HY, Biotieteiden laitos)
dos. Sari Timonen (HY, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos)
lis. Ilpo Kuokka (HY, Maataloustieteiden osasto)
yliopisto-opettaja Johanna Kolehmainen (HY, Maataloustieteiden osasto)
yli-intendentti Henry Väre (Luonnontieteellinen keskusmuseo)
intendentti Mikko Piirainen (Luonnontieteellinen keskusmuseo)
dos. Terttu Lempiäinen (Turun Kasvimuseo)
biologi Marja Vieno (Turun yliopisto, Biologian sanakirjan työryhmä)
biologi Vanamo Salo (Luonnontieteellinen keskusmuseo)

Kasvitieteen pilotin yhdyshenkilö hankkeessa on tutkijatohtori Kaarina Pitkänen-Heikkilä. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan kasvitieteen asiantuntijaryhmään ja sitä kautta termipankin työskentelyyn, ota yhteyttä!

Vinkatuimmat sivut#Kasvitiede sisältää listan niistä kasvitieteen termeistä, joille käyttäjät ovat toivoneet määrittelyä.

Kasvitieteen etusivulle