Kasvitieteen asiantuntijaryhmä

  Tieteen termipankista

  Kasvitieteen asiantuntijaryhmää on koottu mm. Suomen Biologian Seura Vanamon piiristä.

  prof. Jouko Rikkinen (HY, Biotieteiden laitos)
  dos. Johannes Enroth (HY, Biotieteiden laitos)
  prof. Kurt Fagerstedt (HY, Biotieteiden laitos)
  dos. Sari Timonen (HY, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos)
  lis. Ilpo Kuokka (HY, Maataloustieteiden osasto)
  yliopisto-opettaja Johanna Kolehmainen (HY, Maataloustieteiden osasto)
  yli-intendentti Henry Väre (Luonnontieteellinen keskusmuseo)
  intendentti Mikko Piirainen (Luonnontieteellinen keskusmuseo)
  dos. Terttu Lempiäinen (Turun Kasvimuseo)
  biologi Marja Vieno (Turun yliopisto, Biologian sanakirjan työryhmä)
  biologi Vanamo Salo (Luonnontieteellinen keskusmuseo)

  Kasvitieteen pilottia koordinoi vuosina 2011-2015 FT Kaarina Pitkänen-Heikkilä. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan kasvitieteen asiantuntijaryhmään ja sitä kautta termipankin työskentelyyn, ota yhteyttä!

  Vinkatuimmat sivut#Kasvitiede sisältää listan niistä kasvitieteen termeistä, joille käyttäjät ovat toivoneet määrittelyä.

  Kasvitieteen etusivulle