Vinkatuimmat sivut

  Tieteen termipankista

  Tällä sivulla on linkit niille sivuille, joille joku käyttäjä on toivonut määritelmää.

  Kielitiede

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  intensiteettimittari1
  sveitsinyläsaksa1
  kielididaktiikka1
  liettua1
  hampaidenvälinen1
  slavistiikka1
  puheterapia1
  tietorakenne1
  permutaatio1
  fulani1
  punktuaalinen1
  ei-vokaalinen1
  adpositiolauseke1
  myöntöhakuisuus1
  psykolingvistiikka1
  luokitusarvio1
  invariantti1
  keskiyläsaksa1
  kielisikermä1
  zhuang1
  painoajoitteinen1
  noeemi1
  laajenemisleviäminen1
  ekspansiokeskus1
  sanktiointi1
  ketšua1
  tautologia1
  azeri1
  kitakieleke1
  akronia1
  hahmotus1
  episeemi1
  valkovenäjä1
  lauseenvastike1
  modifikaatio1
  OSA1
  aunus1
  aspektuaalinen1
  korjakki1
  liudennus1
  mandingo1
  keskeytyvä1
  luokkajäsenyys1
  persoona1
  etelä-keskidravidalaiset1
  isolaatioafasia1
  tšamkieli1
  nimisysteemi1
  diagrammi1
  koostesana1
  … lisää tuloksia

  Oikeustiede

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  eurooppaoikeus2

  Kasvitiede

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  heterosyklinen1
  neulasarpi1
  1kuva
  rinnakkainen1
  pituuskasvu1
  visa1
  nyktinastia1
  nuijamainen1
  1kuva
  lehtometsikkö1
  elinkyky1
  siiviläputki1
  selkäpuolinen1
  1kuva
  oktoploidi1
  kehityskierto1
  karpospori1
  kerrannaismykerö1
  laho1
  rajoitussolukko1
  myrosinaasi1
  päätekukka1
  1kuva
  polyteelinen1
  etupuolinen1
  hypotallus1
  protoksyleemi1
  karyotyyppi1
  botanisti1
  maaperä1
  vahapintainen1
  1kuva
  kivikkokasvit1
  Nimetön491
  kasvullinen1
  1kuva
  rahkasolu1
  hedekukinto1
  endospori1
  selluloosa1
  stereomi1
  laajentunut1
  1kuva
  bisyklinen1
  1kuva
  vierekkäiset1
  kiinnittyminen1
  primaarisekovarsi1
  fytotroni1
  ulkopoimuinen1
  makrofibrilli1
  neulanen1
  1kuva
  auksiinit1
  emikukinto1
  trikoblasti1
  villiytynyt1
  1kuva
  houkutin1
  päätesilmu1
  1kuva
  … lisää tuloksia

  Sienitiede

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  punikkitatit1
  terttuset1
  hiipot1
  paranvoit1
  kärpässienet1
  heterokaryoni1
  haperot1
  sahaheltat1
  takkuset1
  kilpijäkälät1
  basidiojäkälät1
  maamunat1
  pamppuset1
  fyllokladio1
  paisukarpeet1
  aidaskäävät1
  jäkälät1
  leppärouskut1
  lelddeoidi1
  pöhösienet1
  kelmuset1
  tahmaset1
  laakajäkälät1
  härmäsienet1
  aumaset1
  sudenmaidot1
  läkkiset1
  vyökäävät1
  solulimakkoiset1
  sinkilärihmasto1
  isidinen1
  arinakäävät1
  rustojäkälät1
  nuoralimasienet1
  vahakkaat1
  maljakkaat1
  lepänkäävät1
  rihmastopahka1
  diffiausi1
  kuuraset1
  karttajäkälät1
  lahorusokkaat1
  juurilaho1
  korallijäkälät1
  pensasjäkälät1
  lahokat1
  mesisienet1
  sysiset1
  ryhäkkäät1
  siloset1
  … lisää tuloksia

  Biologia

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  geenikompleksi1
  fenogrammi1
  karttaetäisyys1
  hormonivastealue1
  nukleiinihapot1
  alloantigeeni1
  proteiinit1
  dysfunktio1
  autokriininen1
  metyylitertiaaributyylieetteri1
  EEG1
  unilateraalinen1
  asetonitriili1
  propanoli1
  Titriplex1
  nollatsygoottisuus1
  tuottaja1
  ADP1
  hengitysosamäärä1
  diamiinioksidaasi1
  AMP1
  kolonisaatio1
  mikrolaji1
  amber-mutaatio1
  limbus1
  templaatti1
  seulonta1
  ASO1
  reaktio1
  lisääntymistaulukko1
  biopsia1
  kaasukromatografia1
  longus1
  mariini1
  annosekvivalentti1
  laktoni1
  R-raidoitus1
  sakkaridit1
  podsoli1
  eksisio1
  stoloni1
  albedo1
  IRMA1
  solukierto1
  kallioaltaat1
  fullereeni1
  dekarboksilaasit1
  adeniini1
  lorica1
  merotsygootti1
  … lisää tuloksia

  Eläintiede

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  epiteliooma1
  blastogeneesi1
  pedipalpit1
  gonangium1
  sammaleläimet1
  raskaus1
  kloragogeenisolut1
  aisti1
  interoseptorit1
  korppiluu1
  altrisiaalinen1
  selooma1
  obesiteetti1
  membranella1
  theriologia1
  erukiformi1
  hemofilia1
  hengitystiet1
  bungarotoksiinit1
  jänneaistin1
  hammaskaava1
  diadromia1
  ihokarva1
  pistiäiset1
  aivonesteviemäri1
  neurotrofiinit1
  leualliset1
  amfidi1
  statokysta1
  Asterozoa1
  nystagmus1
  trombosyytti1
  hematosyytti1
  apoferritiini1
  Nimetön4301
  takakiduskotilot1
  horisontaalisolu1
  abneuraali1
  rasvaevä1
  selkärangattomat1
  säde-eläimet1
  oppiminen1
  lymfokiinit1
  anoksemia1
  syntyvyys1
  sorsalinnut1
  umbilicus1
  fraktuura1
  avainärsyke1
  hermoimpulssi1
  … lisää tuloksia

  Mikrobiologia

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  sex-duktio1
  streptavidiini1
  antibiootti1
  1kuva
  streptokokki1
  SOS-vaste1
  sigmafaktori1
  kokonaispesäkeluku2

  Geofysiikka

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

  Ilmatiede

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  verhokäyrä1
  kantafunktio1
  havainnontekijä1
  aaltopilvi1
  noste1
  huipukkuus1
  säteilyenergia1
  impulssimomentti1
  tunnistemenetelmä1
  korkealla1
  satava1
  indeksikierto1
  kitkanopeus1
  lumisohjo1
  säähavaintokoju1
  tutkameteorologia1
  jäätiköitymisvaihe1
  laaduton1
  siirtymäkerros1
  läpinäkyvyys1
  matkalentokorkeus1
  syvämeri1
  painopiste1
  diffusiivisuus1
  pallonpuolisko1
  suppilopilvi1
  yleisaika1
  ilmaitede:korkeus1
  koukkukaiku1
  sumupäivä1
  lumimyrsky1
  hajoaminen1
  pintainversio1
  heilahtelu1
  rinnesumu1
  aikavakio1
  tuuliluotaus1
  entalpia1
  läpäisevyys1
  kylvöpilvi1
  hirmumyrskyvaroitus1
  kelirikko1
  interseptio1
  arvio1
  virtaama1
  kellukepainepiirturi1
  mittarilentosäännöt1
  kaatosade1
  höyry1
  malli1
  … lisää tuloksia

  Käännöstiede

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  rinnakkaiskäännös1
  paikallistulkki1
  tarkkuus1
  käännösprosessi1
  osittaiskäännös1
  ylikääntäminen1
  liikakääntäminen1
  käänteismerkitys1
  aktiivitulkki1
  viittomakielentulkki1
  muutos1
  tarkastus1
  tulkkaustaito1
  tulkkaustilanne2
  vastaavuus2
  funktio2
  käännösvaikeus2
  leksikkovastine2
  irreversibility2

  Terminologiaoppi

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  monosemia1
  1kuva
  antonymia1
  1kuva
  yhdyssanatermi1
  1kuva
  synonymia1
  1kuva
  käsitepiirreluokka1
  mononymia1
  1kuva
  terminografia1
  1kuva

  Filosofia

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  totuusrelativismi1

  Sosiaalipsykologia

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  syrjintä1
  intimiteettitaso1
  sisäistäminen1
  yksimielisyys1
  etnometodologia1
  assosiaatio-oppiminen1
  polarisaatio1
  ulkoryhmä1
  autoritaarisuus1
  kenttäteoria1
  itsekategorisointi1
  sisäryhmä1
  yksimielisyysharha1
  puskurivaikutus1
  behaviorismi1
  altruismi1
  koeryhmä1
  persoonallisuus1
  teoria1
  halo-efekti1
  skeema1
  ylimiehitys1
  hullaantuminen1
  meta-analyysi1
  päävaikutus1
  dyadi1
  arkirealismi1
  kommunikaatiorakenne1
  pitkittäistutkimus1
  ahtaus1
  jälkipuinti1
  stressi1
  hypoteesi1
  rasismi1
  välittömyys1
  arviointi1
  kontaktihypoteesi1
  poikkileikkaustutkimus1
  tulosmatriisi1
  adaptaatiotaso1
  kausaaliattribuutio1
  asuinalue1
  ilmaisusäännöt1
  motivaatio1
  replikaatio1
  egoismi1
  poisherkistäminen1
  tunnistaa1
  aktiivisuus1
  kausaaliskeema1
  … lisää tuloksia

  Arkeologia

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  lapinraunio1
  varhaiskampakeramiikka1
  polttohauta1
  palokuoppahauta1
  liesilatomus1
  valmistuspaikka1
  ruttohautausmaa1
  talonpohja1
  muinaisranta1
  totaalikaivaus1
  1määritelmä
  punamultahauta1
  hautakammio1
  kartano1
  profiili1
  kivilatomus1
  kodanpohja1
  hiekkakivi1
  sillanpaikka1
  lapinkenttä2
  muinaislinna2
  profiloitu2
  purnu2
  huipputyyli3

  Kirjallisuudentutkimus

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  karnevalismi1
  mytopoeettinen1
  kontekstualisointi1
  jäljittely1
  multimediaalisuus1
  kinekfrasis1
  remediaatio1
  kirjallisuusteoria1
  kuvaruno1
  1kuva
  metagrafiikka1
  antipoetiikka1
  nonfiktio1
  fanifiktio1
  hypergrafiikka1
  lavarunous1
  apoetiikka2
  näytelmä2
  sarjakuva2
  hyperromaani2
  manga2
  e-teksti2
  subjekti2
  misantropia2
  vieraannuttaminen2
  kaupunkitarina2
  biografismi3
  metalyyrinen3
  lyhytproosa3
  fokalisaatio7

  Sähkötekniikka

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

  Epidemiologia

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  alikohortti1
  hoitoaihesekoittuneisuus1
  henkilövuosi1
  väestönmuutostilastot1
  kantaisäntä1
  panos1
  rokottaminen1
  riskiosuus1
  sekoittuneisuusharha1
  ikä-aika-kohorttianalyysi1
  perinataalikuolleisuus1
  ROC-käyrä1
  terveydentilaindeksi1
  ennuste1
  satunnaisyhteys1
  kenttäkoe1
  biomarkkeri1
  inkubaatioaika1
  numeronsuosimisharha1
  variaatiokerroin1
  typistynyt1
  henkilöaika1
  dominoiva1
  näennäinen1
  sensuroituminen1
  ilmaantuvuus1
  lukumäärä1
  tapahtumahistoria-analyysi1
  virheluokitteluharha1
  sosiaalilääketiede1
  instrumenttimuuttuja1
  sairauskäyttäytyminen1
  lähtötilanne1
  pitkäaikainen1
  survey-menetelmät1
  satunnaisotanta1
  joukkoseulonta1
  koodaus1
  aliraportointi1
  monimuuttuja-analyysi1
  otoskoko1
  tapaus-pohjatutkimus1
  perhe1
  aikasarja1
  toistuvuus1
  latenttiaika1
  lapsikuolleisuusluku1
  otos1
  havaitsijaharha1
  perinataalikausi1
  … lisää tuloksia

  Terminologiako bankos

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:


  Ympäristötieteet

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  niemimaa1
  Riianlahti1
  leskenlehti1
  pääjoki1
  viljava1
  hapan1
  vedenkuluttaja1
  ampiainen1
  karjatalous1
  tesmaperhonen1
  euroopanlehtisammakko1
  kilpukka1
  varpunen1
  aeolinen1
  liuos1
  haarayhde1
  mustavaris1
  eläimet1
  hopearuutana1
  orvokkihopeatäplä1
  sammal1
  umpeenluonti1
  isolimaska1
  täpläpapurikko1
  haavikko1
  kokoojaoja1
  valkokuonodelfiini1
  aavikko1
  metsäkirvinen1
  pilkkasiipi1
  mittaustarkkuus1
  haittavaikutus1
  raakakomposti1
  painevirtaus1
  ongelmapaikka1
  suola-arho1
  hippiäinen1
  vuoksivirtaus1
  keskipakopumppu1
  tekopohjavesi1
  ketohanhikki1
  lapinkirvinen1
  koekenttä1
  marjakuusi1
  lumipeite1
  oligodynaaminen1
  pystysalaojitus1
  jätelipeä1
  haitaton1
  sielikkö1
  … lisää tuloksia

  Tähtitiede

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  M571
  maailmankaikkeus1

  Kasvatustiede

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

  Esittävät taiteet

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

  Kosmologia

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  injektio1
  pöly1
  väli1
  ekvivalenssiperiaate1
  kuvaus1
  ortogonaalinen1
  valokartio1
  aikadilataatio1
  konnektio1
  nelihiukkasvirta1
  suljettu1
  kaarevuus1
  siirto1
  euklidinen1
  käänteismetriikka1
  p-muoto1
  ajankaltainen1
  kontraktio1
  neliliikemäärä1
  kanta1
  singulariteetti1
  gradientti1
  laakea1
  vektoriavaruus1
  kontravariantti1
  nelinopeus1
  kartasto1
  sisätulo1
  lorentzinen1
  pallosymmetria1
  vektorikenttä1
  differentiaalimuoto1
  kotangenttiavaruus1
  nelivektori1
  kierto1
  skalaari1
  ideaalineste1
  metriikka1
  pusku1
  viivaelementti1
  ekvaattoritaso1
  torsiotensori1
  kommutaatori1
  monisto2
  yhdensuuntaissiirto2
  valonkaltainen2
  tangenttiavaruus2
  paino2
  avaruudenkaltainen2
  tapahtuma2
  … lisää tuloksia

  Fysiikka

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  käsipaino-defekti1
  protoni1
  syvyysjakauma1
  elektroni-fononi-kytkentä1
  partikkeliemissio1
  siemens1
  binääritörmäys-approksimaatio1
  kalori1
  molekyylidynamiikka1
  ristisitoutuminen1
  adatomi1
  galvaaninen1
  laser1
  radiaatio1
  tilavuus1
  elektroni-gamma-kaskadi1
  pinevirhe-tetraedri1
  siirtymäkynnysenergia1
  kalorimetri1
  myoni1
  altistus1
  hila1
  liukujärjestelmä1
  rakkoutuminen1
  uudelleenkiteytyminen1
  elektronispinresonanssi1
  spin1
  diffuusio1
  ohmi1
  röntgenkidetutkimus1
  annos1
  holografia1
  liukusuunta1
  rem1
  vuo1
  elektronivoltti1
  poisi1
  sputraustuotto1
  douppaus1
  keskisyvyys1
  painepotentiaali1
  röntgenmikroanalyysi1
  annosnopeus1
  ionisuihkuanalyysi1
  massavaje1
  resiprookkiohmi1
  värikeskus1
  epäloukkuuntuminen1
  polarisaatio1
  sputrautminen1
  … lisää tuloksia

  Folkloristiikka

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  säkeenkerto1
  laululeikki1
  kosmogonia1
  pyhimyslegenda1
  etnomedisiina1
  perifraasi1
  luettelokerto1
  kosmografia1
  riitti1
  genetiivifraasi1
  piilofunktio1
  toisinto1
  mana1
  kriisiriitti1
  rukousloitsu1
  piilokuva1
  muinaisusko1
  runolaulu1
  ilmifunktio1
  pilasatu1
  vaellustarina1
  kölli1
  säeparinkerto1
  konsekutiivifraasi1
  proosalegenda1
  parataksifraasi1
  tarkoite2
  henkisyys2
  uskomustarina2
  kvasilegenda2
  muistelukertomus2

  Semiotiikka

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  semiogeneesi1

  Estetiikka

  Työryhmän vinkatuimmat sivut:

   Vinkit
  arvostelma1
  dekonstruktio1
  esitys1
  funktionalismi1
  praxis1
  taideteos2