Vinkatuimmat sivut

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

Tällä sivulla on linkit niille sivuille, joille joku käyttäjä on toivonut määritelmää.

Kielitiede

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
alatehoinen3
kohosteisuus3
elollistaminen3
aatelisnimi3
isomorfinen3
etnometodologia3
aaltoteoria3
akuutti3
samojedikielet3
alahuuli3
tekstianalyysi3
piktogrammi3
akan3
alasaksa3
arkipuhe3
primitiivikäsite1
universaali1
epäproduktiivisuus1
tavupaino1
nimilaina1
junktio1
khasi1
kategoriointipiirre1
sunda1
diptologia1
pano-kielet1
aspektologia1
epäyksikkö1
artikkeli1
temporaalirakenne1
marshall1
kongo1
erikoisgeminaatio1
sitominen1
attraktio1
tilakielioppi1
dorsovelaarinen1
enetsi1
adpositio1
sardi1
adverbiaalimäärite1
dekontekstualisointi1
laajenemisleviäminen1
komparaatiojohdos1
PINTA1
ainesana1
hajatehoinen1
mansi1
kontuurisonagrammi1
energiavirta1
... further results

Oikeustiede

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
eurooppaoikeus2

Kasvitiede

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
aavikko3
neulakide3
myksospori5
potometri5
napa5
liistaketylppy1
desmetryyni1
lieriömäinen1
epifyyttinen1
1kuva
apikaalinen1
1kuva
oopiumi1
kesäverso1
muutunnaislehti1
pahta1
1kuva
plagiotropismi1
etyleeni1
sporoblasti1
kärki-istukka1
viherhiukkanen1
appositiokasvu1
tuffi1
risteymäparvi1
Nimetön491
maltoosi1
luhtakorpi1
muutunnaiselin1
paksusoppisolukko1
neidonhiuspuut1
lyhytverso1
1kuva
spermatangio1
kontinuumi1
esiintymä1
laikkuinen1
diplobiontti1
protoplasti1
aikaisheteinen1
1kuva
seittikarva1
1kuva
multa1
johtoparenkyymi1
aksiaalisysteemi1
yhtäläinen1
lumenviipymä1
kliimaksi1
lisäsilmu1
reunavaikutus1
miselli1
allergiakasvi1
tallokonidio1
epizookoria1
1kuva
Coniferae1
... further results

Sienitiede

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
haisunoet3
epiteekio3
hapsulimasienet5
kehräjäkälät3
solmuset5
kultajäkälät3
vispiset3
tervatäplät5
valkohomeet5
blastidi3
tähtiset3
keltuaisjäkälät5
vitiset5
tinajäkälät3
pystiset3
hapsiset5
nuoralimasienet1
tunkuset1
pirunmuna1
vyökäävät1
laakajäkälät1
napanahikkaat1
torvijalat1
pensasjäkälät1
veriseitikit1
kuuraset1
limanuljaskat1
takkuset1
kantokäävät1
pamppuset1
vahakkaat1
pöhösienet1
juurilaho1
kesijäkälät1
polytomia1
Eumycota1
lahokat1
maljakkaat1
sudenmaidot1
nokisienet1
peridio1
kyyrylimasienet1
esisekovarsi1
lohisienet1
karttajäkälät1
paransyljet1
vahverot1
rihmastopahka1
basidiojäkälät1
helokat1
... further results

Biologia

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
A-horisontti3
2,4-dinitrofenoli3
diffuusikilpailu3
happeutuminen3
apertuuri3
amyloosi3
ammonifikaatio3
BME3
additiivinen3
alkeiseliöt3
akrosentrinen3
neotenia3
glykolipidi3
2,3-difosfoglyseraatti3
lajiryhmä3
AFOS3
A-kohta3
aggregaatio3
disparaattisuus3
basaalinen1
probe1
ekstrasellulaarinen1
bentsoehappo1
endosomi1
faasi1
kasvihuonekaasut1
galvanotaksia1
desimaatio1
unilateraalinen1
androgynia1
rekombinaatiofrekvenssi1
mikrodeleetio1
korrelaatio1
EGTA1
aberraatio1
ostium1
interferometri1
DAG1
jalokaasut1
glukogeeninen1
anisotrooppinen1
asidofiilinen1
GLC1
seulonta1
amiini1
kromofori1
hypokloriitti1
oksiimi1
induktio1
automiksi1
... further results

Eläintiede

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
erektio3
agonia3
Apicomplexa3
alasin3
trogonilinnut3
Ametabola3
alkueläimet3
anoreksia3
kapeanenäapinat3
najadi1
mesofauna1
polyyppivaihe1
valeraskaus1
erepsiini1
aortta1
horkka1
sarveispiisienet1
selooma1
kieli1
pääsolu1
aistinsolukarva1
luuranko1
mesoscutellum1
fagosytoosi1
polyetismi1
pygidium1
kehitysvaihe1
tyyppiyksilö1
verimadot1
gliakudos1
pää1
endopodiitti1
interleukiini1
diatermia1
statokysta1
korasidia1
kulttuurigeeni1
aivosirppi1
metasoma1
päiväkorennot1
anapsids1
apopyylit1
tulomuutto1
endolymfatiehyt1
laukaisija1
surviaissääsket1
säde-eläimet1
hemoglobiini1
fetus1
syntyvyys1
... further results

Mikrobiologia

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
sex-duktio1
streptavidiini1
antibiootti1
1kuva
streptokokki1
SOS-vaste1
sigmafaktori1
kokonaispesäkeluku2

Geofysiikka

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

Ilmatiede

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
heterosfääri3
hiukkastuminen3
läpikuultava3
esisalama3
hellepäivä3
kaupunki-ilmasto3
jääkideprosessi3
aallonpohja3
aroilmasto3
astetunti3
ajelehtiminen3
tulva3
kova1
heikkenevä1
puuskarintama1
kerroin1
vesipilvi1
kuuropuuska1
maanpinta1
jäljitinpilvi1
hila1
purkautuminen1
tehospektri1
sadepiirturi1
pisara-alkio1
kiertoliike1
savuverho1
liukenematon1
paisteliuska1
lämpöharppauskerros1
pysyvyyskäyrä1
aluelennonjohto1
peittävyys1
ilmastoluokitus1
tuuletus1
solmuviiva1
kaikuluotain1
kyllästysvaje1
poikkeama1
sadehuuhtelu1
mannerreunus1
typpidioksidi1
kitka1
valunta1
kasvusto1
käsituulimittari1
kehitelmä1
metaani1
hienohila1
entalpia1
... further results

Käännöstiede

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
paikallistulkki1
käänteismerkitys1
aktiivitulkki1
rinnakkaiskäännös1
viittomakielentulkki1
tarkastus1
liikakääntäminen1
ylikääntäminen1
tarkkuus1
muutos1
käännösprosessi1
tulkkaustaito1
osittaiskäännös1
tulkkaustilanne2
vastaavuus2
leksikkovastine2
funktio2
irreversibility2
käännösvaikeus2

Terminologiaoppi

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
monosemia1
1kuva
antonymia1
1kuva
yhdyssanatermi1
1kuva
synonymia1
1kuva
käsitepiirreluokka1
mononymia1
1kuva
terminografia1
1kuva

Filosofia

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
totuusrelativismi1

Sosiaalipsykologia

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
attribuutioteoria3
voimavarateoria3
personalisaatio3
sukupuoliroolistereotypia3
arviointitutkimus3
kontaktihypoteesi1
päävaikutus1
ulkoryhmä1
egoismi1
kausaaliattribuutio1
pitkittäistutkimus1
teoria1
motivaatio1
skeema1
arkirealismi1
yksimielisyysharha1
ilmaisusäännöt1
rasismi1
adaptaatiotaso1
etnometodologia1
kausaaliskeema1
poikkileikkaustutkimus1
autoritaarisuus1
stressi1
arviointi1
ylimiehitys1
intimiteettitaso1
replikaatio1
ahtaus1
halo-efekti1
kenttäteoria1
poisherkistäminen1
tulosmatriisi1
behaviorismi1
itsekategorisointi1
aktiivisuus1
välittömyys1
koeryhmä1
polarisaatio1
tunne1
dyadi1
persoonallisuus1
syrjintä1
assosiaatio-oppiminen1
meta-analyysi1
sisäistäminen1
hullaantuminen1
kommunikaatiorakenne1
puskurivaikutus1
tunnistaa1
... further results

Arkeologia

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
huipputyyli3
punamultahauta1
muinaisranta1
kodanpohja1
hautakammio1
palokuoppahauta1
valmistuspaikka1
hiekkakivi1
ruttohautausmaa1
polttohauta1
lapinraunio1
varhaiskampakeramiikka1
sillanpaikka1
profiili1
liesilatomus1
kartano1
talonpohja1
kivilatomus1
totaalikaivaus1
1määritelmä
purnu2
lapinkenttä2
profiloitu2
muinaislinna2

Kirjallisuudentutkimus

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
metalyyrinen3
biografismi3
lyhytproosa3
lavarunous1
kontekstualisointi1
jäljittely1
karnevalismi1
kinekfrasis1
mytopoeettinen1
kirjallisuusteoria1
multimediaalisuus1
kuvaruno1
1kuva
remediaatio1
metagrafiikka1
nonfiktio1
fanifiktio1
antipoetiikka1
hypergrafiikka1
näytelmä2
sarjakuva2
hyperromaani2
apoetiikka2
manga2
e-teksti2
vieraannuttaminen2
subjekti2
misantropia2
kaupunkitarina2
kerronta6
fokalisaatio7

Sähkötekniikka

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

Epidemiologia

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
muuttuja3
otantaharha3
erityispiirre3
paneelitutkimus3
kansanryhmä3
osittaminen3
poistuminen3
molekyyliepidemiologia3
havaitsijavaihtelu3
sekundaarikontakti3
saarekepopulaatio3
sekvenssianalyysi1
tapaus-verrokkiotanta1
määre1
kausivaihtelu1
riippuvuusluku1
kolmoisnaamioitu1
löytämisharha1
tapaus-verrokkitutkimus1
asetelma1
SU-menetelmä1
kontekstuaalianalyysi1
välimatka-asteikko1
neonataalikuolleisuus1
soluväliaine1
haastattelijaharha1
yhteisölääketiede1
infektio1
ikä-sukupuolipyramidi1
moodi1
syöpäepidemiologia1
elossaolokäyrä1
virheluokittelu1
hyväksymiserhe1
vajavuus1
kokeilumalli1
nettoelossaolo1
alikohortti1
hoitoaihesekoittuneisuus1
henkilövuosi1
väestönmuutostilastot1
kantaisäntä1
panos1
rokottaminen1
riskiosuus1
sekoittuneisuusharha1
ikä-aika-kohorttianalyysi1
perinataalikuolleisuus1
ROC-käyrä1
terveydentilaindeksi1
... further results

Terminologiako bankos

Työryhmän vinkatuimmat sivut:


Ympäristötieteet

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
aine3
alppimänty3
hienosuodatin3
aarniometsä3
keskijuoksu1
valkokuvedelfiini1
ajolumi1
lehtotähtimö1
espanjansiruetana1
panimo1
rikkakasvintorjunta1
nurmimailanen1
rantavihvilä1
Viro1
huuhtelusäiliö1
selkeytysaika1
ahvenvita1
kehrääjä1
tulvanalainen1
hopeapaju1
kulttuuriperintö1
vesiskootteri1
allassarja1
liikennepäästöt1
hera1
pikkusirkku1
energiatase1
hiekkaranta1
radium1
paikannus1
haaksirikko1
sekoittaminen1
urheilukalastus1
keskisyvyys1
tuomi1
dyyni1
laivaroskat1
annostuspumppu1
merikaali1
maku1
moottorivene1
vuoksivirtaus1
horkkakatkero1
vesimyyrä1
pajupistokas1
punakärpässieni1
selluloosa1
kiertopumppu1
kevätsulaminen1
tulva-alue1
... further results

Tähtitiede

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
M571
maailmankaikkeus1

Kasvatustiede

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

Esittävät taiteet

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

Kosmologia

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
skalaaritulo3
torsiotensori1
kommutaatori1
injektio1
pöly1
väli1
ekvivalenssiperiaate1
kuvaus1
ortogonaalinen1
valokartio1
aikadilataatio1
konnektio1
nelihiukkasvirta1
suljettu1
kaarevuus1
siirto1
euklidinen1
käänteismetriikka1
p-muoto1
ajankaltainen1
kontraktio1
neliliikemäärä1
kanta1
singulariteetti1
gradientti1
laakea1
vektoriavaruus1
kontravariantti1
nelinopeus1
kartasto1
sisätulo1
lorentzinen1
pallosymmetria1
vektorikenttä1
differentiaalimuoto1
kotangenttiavaruus1
nelivektori1
kierto1
metriikka1
skalaari1
ideaalineste1
pusku1
viivaelementti1
ekvaattoritaso1
normi2
monisto2
yhdensuuntaissiirto2
valonkaltainen2
tangenttiavaruus2
paino2
... further results

Fysiikka

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
pintajännitys3
keskikantama3
massavaje1
resiprookkiohmi1
värikeskus1
epäloukkuuntuminen1
kidevirhe1
polarisaatio1
sputrautminen1
elektroni1
palautuminen1
sekoitus1
binääritörmäys-approksimaatio1
kaasuvakio1
mesonit1
resonanssi1
adatomi1
faradi1
käsipaino-defekti1
protoni1
syvyysjakauma1
elektroni-fononi-kytkentä1
partikkeliemissio1
siemens1
kalori1
molekyylidynamiikka1
ristisitoutuminen1
altistus1
galvaaninen1
laser1
radiaatio1
tilavuus1
elektroni-gamma-kaskadi1
pinevirhe-tetraedri1
siirtymäkynnysenergia1
diffuusio1
kalorimetri1
myoni1
annos1
hila1
liukujärjestelmä1
rakkoutuminen1
uudelleenkiteytyminen1
elektronispinresonanssi1
spin1
douppaus1
ohmi1
röntgenkidetutkimus1
annosnopeus1
holografia1
... further results

Folkloristiikka

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
parataksifraasi1
säkeenkerto1
laululeikki1
kosmogonia1
pyhimyslegenda1
etnomedisiina1
perifraasi1
luettelokerto1
kosmografia1
riitti1
genetiivifraasi1
piilofunktio1
toisinto1
mana1
kriisiriitti1
rukousloitsu1
piilokuva1
muinaisusko1
runolaulu1
ilmifunktio1
pilasatu1
vaellustarina1
säeparinkerto1
kölli1
konsekutiivifraasi1
proosalegenda1
tarkoite2
henkisyys2
uskomustarina2
kvasilegenda2
muistelukertomus2

Semiotiikka

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
semiogeneesi1

Estetiikka

Työryhmän vinkatuimmat sivut:

 Vinkit
representaatio1
arvostelma1
dekonstruktio1
esitys1
funktionalismi1
praxis1
taideteos2