Kasvatustieteet:sosiokulttuurinen teoria

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

sosiokulttuurinen oppimisen teoria

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
sosiokulttuurinen oppimisen teoria
Definition oppimisen teoria, jonka mukaan yksilön korkeammat ajattelutaidot kehittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen välityksellä
Explanation Sosiokulttuurinen oppimisen teoria lähestyy oppimista prosessina, jossa korkeammat ajattelun taidot opitaan ensin sosiaalisella tasolla ja vasta sen jälkeen yksilöllisellä tasolla. Organisoitu ja tuettu (scaffolding) sosiaalinen vuorovaikutus on välittynyttä toimintaa, jossa tarvitaan sekä symbolisia välineitä (esimerkiksi kieli, diagrammit, taulukot yms.) että fyysisiä välineitä eli materiaalisia artefakteja (esimerkiksi tietokone). Vuorovaikutus ei kuitenkaan voi olla mitä tahansa, vaan sen on johdettava opittavan asian haltuunottoon ja sisäistämiseen. Näin kehitys ja oppiminen ruokkivat toinen toistaan. Toistuvan ja aktiivisen osallistumisen avulla oppija saa malleja, joiden avulla hän voi saavuttaa erilaisia intersubjektiivisuuden, yhteisen ymmärryksen, asteita vallitsevasta asiasta tai tilanteesta. Alun perin Lev Vygotskyn kehittelemää, Marxin ja Engelin ajatuksiin pohjautuvaa oppimisen teoriaa on jalostettu ja muokattu myöhemmin ja se muodostaa nykyään kokoelman erilaisia lähestymistapoja, joita kaikkia yhdistää sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa. Vygotsky itse korosti erityisesti kielen merkitystä. Hänen mukaansa puheella on sosiaalisella tasolla (interpersoonallinen taso) kommunikatiivinen funktio ja yksilöllisellä tasolla (intrapersoonallinen taso) älyllinen funktio.)

Equivalents

The Sociocultural Theory of Learningenglanti

Related Concepts

Sources

Kumpulainen&Wray2008, Lantolf&Poehner2008, Negueruela-Azarola&Garcia&Buescher2015, Thorne&Hellermann2015, Säljö1999, Wertsch1985, Vygotsky1978

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:sosiokulttuurinen teoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:sosiokulttuurinen teoria.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →