Kasvatustieteet:tilanteisen oppimisen teoria

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tilanteisen oppimisen teoria

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
tilanteisen oppimisen teoria (suositeltu)
Definition kasvavaa ja muuttuvaa osallistumista yhteiseen toimintaan korostava teoria, jonka mukaan oppimista tapahtuu muuttuvissa olosuhteissa kytköksissä erilaisiin arjen tilanteisiin
Explanation

Tilanteisen oppimisen teorian mukaan oppimista tapahtuu havainnoimalla, matkimalla ja tekemällä. Oppiminen mahdollistuu yhteistyössä osaavamman kanssa yhteisössä, jossa mahdollisimman autenttisissa ja muuttuvissa arkitilanteissa harjoitteleminen muistuttaa todellisen elämän tilanteita. Oppivan ja harjoittelevan yhteisön jäsenten osallistuminen on aluksi oikeutettua periferistä,rajoitettua, mutta muuttuu ajan kuluessa oikeanlaisen ohjauksen ja tuen myötä täysivaltaiseksi osallistumiseksi.Esimerkkinä tilanteisesta oppimisesta voidaan antaa ammatin oppiminen mestarin ja oppipojan välisessä kokonaisvaltaisessa oppimisprosessa . Nykyään myös WEB-pohjaisia työkaluja pidetään hyvänä esimerkkinä tilanteisesta ja alati muuttuvasta oppimisesta, jossa oppija on vuorovaikutuksessa internetsovellusten kanssa. Tilanteisen oppimisen teoriaa on kehitelty etnografisesti tutkimalla yhteisöjä, joissa oppiminen tapahtuu kisällien ja mestarien välisessä suhteessa. Teoria on sovellettavissa erilaisiin yhteisöllisiin oppimisympäristöihin (esimerkiksi päiväkoti, koululuokka), joissa oppiminen on osana kaikkea inhimillistä toimintaa.

Tämä teoria on sukua Vygotskyn kehittelemälle sosiokulttuurisen oppimisen teorialle. Toisin kuin sosiokulttuurisen oppimisen teoria, tilanteisessa oppimisessa ei korosteta niinkään kielen merkitystä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, vaan ennemminkin tekemisen ja sosiaalisen arkikokemuksen kautta osallistumalla hankittua tietoa ja taitoa.

Equivalents

situated learningenglanti(suositeltu)

Related Concepts

Sources

Lave&Wenger1991, Lilja2010, Niemelä2008, Savijärvi2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:tilanteisen oppimisen teoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:tilanteisen oppimisen teoria.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →