Kasvatustieteet:kognitiivinen oppimisen ulottuvuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kognitiivinen oppimisen ulottuvuus

kognitiivinen oppimisen ulottuvuus
Definition Kognitiivinen oppimisen ulottuvuus tarkoittaa tietojen vastaanottamista, tunnistamista, arviointia ja muistamista (Ruohotie & Koiranen, 1999) käsittäen havainnoinnin, tunnistamisen, kuvittelemisen, arvioinnin ja päättelyn sekä sisältäen asia- (mitä) ja menettelytapatiedon (miten) (Kyrö et al., 2008). Kognitiivisen ulottuvuuden lisäksi oppimisprosessia voidaan tarkastella affektiivisen ja konatiivisen ulottuvuuden kautta (ks. affektiivinen ja konatiivinen oppimisen ulottuvuus) (Kyrö et al., 2008).
Explanation Tiedon prosessointi liittyy vahvasti yrittäjyyskasvatukseen, etenkin perinteisiin opetusmalleihin ja -työkaluihin. Tärkeää ei ole kuitenkaan vain tiedon välittäminen, vaan oppijakeskeinen lähestymistapa ja jaettu oppiminen, jossa oppilaiden aktiivisuus ja itsenäinen tiedon prosessoiminen ovat avainasemassa, esimerkiksi ongelmakeskeisen oppimisen avulla (ks. ongelmakeskeinen oppiminen). Tiedon hankkiminen ja prosessointi eivät kuitenkaan synny yksinään, vaan niihin vaikuttavat esimerkiksi tunnepitoiset reaktiot (Armstrong & Fukami, 2010). Onkin esitetty, että yrittäjyyskasvatuksessa tulisi perinteisen kognitiivisen ulottuvuuden lisäksi kiinnittää huomiota yrittäjyyteen liittyviin tunnetiloihin (ks. affektiivinen oppimisen ulottuvuus) (Shepherd, 2004).
Oppimisen tutkimuksessa kognitiivinen oppimisen ulottuvuus on saanut runsaasti huomiota (Kyrö et al., 2008). Myös yrittäjyyskasvatuksen keskustelussa tämä osa-alue on vahvasti edustettuna. Esimerkiksi kognitiivinen kehitys ja kognitiiviset rakenteet ovat olleet tutkimuskohteina. Kuitenkin enenevässä määrin kiinnitetään huomiota myös oppimisen muihin ulottuvuuksiin.

Equivalents

cognitive dimension of learningenglanti

Sources

YVI-sanakirja, ArmstrongJ&FukamiV2010, KyröP&MylläriJ&Seikkula-LeinoJ2008, RuohotieP&KoiranenM1999, ShepherdA2004

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2022: Kasvatustieteet:kognitiivinen oppimisen ulottuvuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kasvatustieteet:kognitiivinen oppimisen ulottuvuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →