Käsitteiden luokittelu

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.


Luokat

Kaikkien wikisivujen alalaidassa näkyy |-merkein erotettu lista luokista, joihin sivu kuuluu. Käsitesivujen luokittelu mahdollistaa laajan termistön luokittelun yhden tieteenalan sisällä tai tieteenalojen välillä. Jokaisella luokalla on oma sivunsa, jonka nimi on muotoa Luokka:luokan nimi. Luokan sivulla on listattu kaikki sivut, jotka luokkaan kuuluvat.

Kaikki käsitesivut kuuluvat automaattisesti sekä luokkaan Luokka:Käsitteet että oman aihealueensa pääluokkaan, esimerkiksi Luokka:Kasvitiede, Luokka:Kielitiede tai Luokka:Oikeustiede. Näiden luokkien lisäksi käsitesivu voidaan vapaasti sijoittaa mihin tahansa muuhun luokkaan.

Käsitteiden luokittelu

Käsite sijoitetaan luokkaan kirjoittamalla luokan nimi käsitelomakkeen Luokat-kenttään. Käsitteet voidaan edelleen luokitella aihealueen sisällä erikoisaloihin. Kasvitieteen tapauksessa Kasvimorfologiaan, Kasviekologiaan ja Kasvifysiologiaan. Erikoisaloihin jaottelun lisäksi käsitteitä voidaan ryhmitellä myös sen mukaan, mitä ne ilmaisevat, ja luoda näistä ns. apukäsitteitä. Kasvimorfologiassa tällaisia luokkia ovat esimerkiksi Lehteen liittyvät termit, Kukkaan liittyvät termit, ja edelleen Lehtilavan muoto, Lehtiasento, Lehtilaita, Lehtityyppi jne.

Omaksi luokakseen ei kannata tehdä kovin pientä käsitejoukkoa. Yksi käsite voi myös kuulua useampaan rinnakkaiseen luokkaan. Esimerkiksi kasvitieteessä jokin termi voi liittyä sekä kukkaan että lehteen. Käsitteen Kasvitiede:kehälehti luokkalista voisi olla seuraavanlainen.

Luokat: Käsitteet|Kasvitiede|Kasvimorfologia|Kukkaan liittyvät termit|Lehteen liittyvät termit|Lehtityyppi

Kunkin aihealueen jäsenet voivat keskenään päättää minkälaista luokittelujärjestelmää sen käsitteissä käytetään. Jos luokituksesta tehdään enemmän tai vähemmän systemaattinen koko aihealueen kattava järjestelmä, on päätettävä, sijoitetaanko itse käsitteet vasta hierarkiassa alimman tason luokkiin, vai kaikkiin hierarkian portaisiin. Jos kaikki käsitteet sijaitsevat kaikissa portaissa, ne näkyvät jokaisella sivulla johdonmukaisena listana. Järjestelmän rakenteen kannalta on kuitenkin yksinkertaisempaa ja suoraviivaisempaa, mikäli sivu sijaitsee vain alimman portaan luokassa.

Aluksi Luokat-kentässä näkyy vain tieteenala, joka tulee luokaksi automaattisesti. Vähitellen jokainen pilottihanke voi miettiä, millaisiin luokkiin oman tieteenalan käsitteet voisi jakaa. Tällaista luokittelua ei ole pakko tehdä, mutta se saattaa auttaa työskentelyssä, kun tiettyyn ilmiöön kuuluvat käsitteet saadaan erilaisten apukäsitteiden avulla suodatettua isosta käsitejoukosta.

Uuden luokan luominen

Uusi luokka voidaan luoda kirjoittamalla käsitesivun muokkauslomakkeen Luokat-kohtaan halutun luokan nimi. Tallennuksen jälkeen tämä uusi luokka näkyy harmaana, ja siitä klikkaamalla voidaan luoda luokka. Luokan luominen tarkoittaa sen sijoittamista jonkin toisen luokan (tai aihealueen) alaluokaksi. Tämä tehdään kirjoittamalla klikkauksesta avautuvaan kenttään kaksien hakasulkeiden sisään "Luokka:x", jossa x on halutun (jo olemassa olevan) yläluokan (tai aihealueen) nimi.

Luokka voidaan luoda myös kirjoittamalla hakukenttään "Luokka:x", jossa x on uuden luokan nimi. Ohjelma tarjoaa hakutuloksena mahdollisuuden luoda uuden luokan: ”Luo sivu Luokka:x tähän wikiin”.

Luokista kannattaa aina keskustella

Jos sinulla herää kysymyksiä uuden luokan mahdollisesta nimestä tai luokan suhteesta aihealueen jo olemassaoleviin luokkiin, kannattaa aina ottaa yhteyttä aihealueen yhteyshenkilöön. Samalla aihealueen muut asiantuntijat pysyvät ajan tasalla tehdyistä muutoksista.

Palaa ohjeisiin