Käsitesivu

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.


Tieteen termipankissa eri tieteenalojen termit esitetään käsitesivuilla, joilta löytyy jokaisella alalla seuraavanlaisia tietoja:

Käsitetunnus
Jokaisella käsitteellä on käsitetunnus, joka on samalla myös termipankissa olevan sivun nimi. Tunnus muodostuu aihealueen nimestä ja yhdestä käsitteen nimityksistä. Se on siis esimerkiksi muotoa "Kasvitiede:emi". Tavoitteena on, ettei käsitteen tunnukseen valittaisi jotakin harvinaisista, vanhentuneista tai vaikkapa vältettävistä termeistä. Käsitesivun nimi vaihdetaan siirrä-komennolla, joka löytyy sivun ylälaidassa olevasta valikosta. Valikko aukeaa alaspäin osoittavasta kolmiosta hakupalkin vasemmalta puolelta On kuitenkin suotavaa, ettei tätä tehtäisi usein.

Käsitesivujen täydentäminen
Käsitesivujen tietoja voi muokata käsitelomakkeella. Käsitesivun tietoja pääsevät muokkaamaan sellaiset käyttäjät, joilla on sen tieteenalan asiantuntijaryhmän jäsenyys, jonka aihealueeseen käsite kuuluu. Aihealue näkyy käsitesivun nimessä.

Käsitesivun tiedot

1. käsitteen nimitykset eli kaikki synonyymiset termit suomeksi

2. käsitteen määritelmä
3. selite eli tarkennuksia määritelmään, tietoa synonyymisten termien erilaisesta käytöstä tms.
4. kuvia, esim. ostensiivinen määritelmä tai käsitekaavio
5. käännösvastineet niin monella kielellä kuin halutaan esittää sekä tarvittaessa tietoa käännösvastaavuuksista
6. lähikäsitteet eli linkkejä läheisiin käsitteisiin ja tietoa käsitesuhteista
7. lisätiedot, esimerkiksi etymologisia tietoja, kontekstiesimerkkejä, linkkejä
8. lähteet

9. luokat: ns. apukäsitteiden avulla kerrotaan, mihin ryhmään käsite voidaan luokitella kaikkien käsitteiden joukossa esim. yhdellä tieteenalalla (esim. Kasvitiede|Kasvimorfologia|Lehteen liittyvät käsitteet|Lehtilavan muoto). Yksi käsite voi sijaita monessa eri luokassa. Mikäli luokitus muodostaa hierarkkisen järjestelmän, kunkin tieteenalan asiantuntijaryhmä voi keskenään päättää, sijoitetaanko kaikki käsitteet jokaiseen ylemmällä tasolla olevaan luokkaan, vaiko vain alimpaan niistä.

Lisäksi käsitesivuilla voidaan esittää myös alakohtaisia tietoja. – Esimerkiksi kasvitieteen pilotissa tällainen kenttä ilmaisee taksonomisen yksikön tieteellisen nimen.

Tieto ”Tämä sivu on vielä tarkistamatta” kertoo yleensä siitä, että sivun on kirjoittanut joku asiantuntijaryhmään kuulumaton, esim. terminologi tai opiskelija, ja sivu odottaa asiantuntijan tarkistamista.

Ks. myös Uusien käsitesivujen luominen.