Käännöstiede:deskriptiivinen käännöstiede

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

deskriptiivinen käännöstiede

deskriptiivinen käännöstiede
Definition kuvaileva käännöstieteen ala, jossa käännöksiä, kääntäjiä sekä käännösprosessia tarkastellaan kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissaan
Explanation Deskriptiivinen käännöstiede (DTS) täydentää lingvistisiä ja funktionalistisia käännösteorioita. DTS pyrkii vastaamaan siihen, mitä tietyissä olosuhteissa syntynyt käännös sisältää ja mitkä syyt sisällön muotoutumiseen ovat johtaneet (Toury 1995: 15). DTS kattaa kolme tutkimuksellista pääsuuntausta, jotka ovat tuotospainotteinen (product-oriented), tarkoituspainotteinen (function-oriented) ja prosessipainotteinen (process-oriented). Tuotospainotteisessa suuntauksessa kuvaillaan yksittäisiä käännöksiä, vertaillaan samasta lähtötekstistä tuotettuja käännöksiä tai tarkastellaan suuria tekstikorpuksia. Tarkoituspainotteisen suuntauksen piirissä keskitytään kontekstin analyysiin, ja se pitää sisällään esimerkiksi käännöksen vaikutusten tutkimisen. Prosessipainotteinen tutkimussuuntaus pyrkii kuvaamaan systemaattisesti sitä, mitä kääntäjän päässä tapahtuu hänen työstäessään käännöstä.

Equivalents

Descriptive Translation Studiesenglanti
traductologie descriptiveranska
deskriptiv översättningsteoriruotsi
deskriptive Übersetzungswissenschaftsaksa
дескриптивное переводоведениеvenäjä

Sources

Tymoczko 2007

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.7.2020: Käännöstiede:deskriptiivinen käännöstiede. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:deskriptiivinen käännöstiede.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →