Ihmistieteet:intersektionaalisuus

  From Tieteen termipankki

  intersektionaalisuus

  intersektionaalisuus
  Definition näkökulma, joka analysoi yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita, etuoikeuksien ja syrjinnän ilmentymistä ihmisen identiteettiä koskevien risteävien luokittelujen ja erontekojen valossa
  Explanation

  Intersektionaalisuus viittaa analyysin lähtökohtana oletukseen, että useat identiteettiä määrittävät tekijät (ei pelkästään sukupuoli) vaikuttavat samanaikaisesti ihmisten asemoitumiseen yhteiskunnassa. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi sosioekonominen tausta, asuinpaikka, alkuperä, perhetausta, koulutus, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti. Identiteettien ulottuvuudet kiinnittyvät kulttuurisiin kehyksiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka säätelevät, rajoittavat ja mahdollistavat ihmisten toimintaa.[1] Intersektionaalisuus tarkastelee tutkimuksen työkaluna siis elämän kompleksisuutta sekä ihmisen tuottamia monimutkaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä[2].

  Tutkimuksen näkökulmaksi intersektionaalisuuden käsitteen nosti 1980-luvun lopulla yhdysvaltalainen musta feministi-oikeustieteilijä Kimberlé Crenshaw [3]. Crenshaw huomasi, että oikeusjärjestelmä ei kyennyt tunnistamaan mustiin naisiin kohdistuvaa työpaikkasyrjintää sekä sukupuoleen että rodullistamiseen liittyväksi ilmiöksi. Crenshaw kuvasi tilannetta tienristeyksen (intersection) kielikuvalla: risteyksessä törmäävät sekä naiseus että mustuus.[4]

  Equivalents

  intersectionalityenglanti

  Related Concepts

  Sources

  Collins&Bilge2016, CrenshawK1989, RossiL-M2021

  References

  1. Rossi 2021.
  2. Collins & Bilge 2016.
  3. Esim. Crenshaw 1989.
  4. Rossi 2021.

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Ihmistieteet:intersektionaalisuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ihmistieteet:intersektionaalisuus.)