Historia:hovipuolue

  Tieteen termipankista

  hovipuolue

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  hovipuolue
  Määritelmä Ruotsin historiassa vapaudenajan säätyvaltiopäivillä 1750–1760-luvulla toiminut poliittinen ryhmittymä, joka kannatti yhteistyötä kuningashuoneen kanssa.
  Selite Hattupuolueen ollessa vallassa Ruotsissa syntyi 1750-luvun puolivälissä jännite valtaneuvoston ja kuningas Adolf Fredrikin välille. Ajatus kuningasvallan vahvistamisesta uudella hallitusmuodolla sai kannatusta myös kuningasparin läheisiltä ystäviltä, tietyistä hovipiireistä sekä osasta upseeristoa. Kuningasperheessä erityisesti kuningatar Loviisa Ulrika ajoi aktiivisesti kuninkaan valtaoikeuksien vahvistamista. Vuonna 1756 kuningasvallan kannattajat yrittivät tehdä Ruotsissa vallankaappauksen, joka epäonnistui. Tämä johti hattupuolueen vallan vahvistumiseen ja hovipuolueen väliaikaiseen hajoamiseen. Kuitenkin hattujen vallan horjuessa 1760-luvulle tultaessa hovipuolue nousi edelleen säätyvaltiopäivien kolmanneksi voimatekijäksi ja onnistui 1760-luvun jälkipuoliskolla, myssypuolueen päästyä valtaan, rekrytoimaan hattujen entisia kannattajia, jotka panivat toivonsa erityisesti kruununprinssi Kustaaseen. Hallitusmuodon muuttamiseksi kuningasvallalle suotuisammaksi tehtiinkin 1760-luvun lopussa jo erilaisia esityksiä, kunnes tämä tavoite lopulta toteutui Ranskan tuella Kustaa kolmannen vallankaappauksessa 1772.

  Erikieliset vastineet

  parti de la courranska (français)
  hovpartietruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 16.6.2024: Historia:hovipuolue. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Historia:hovipuolue.)