Geologia:stratigrafia

  Tieteen termipankista

  stratigrafia

  stratigrafia
  Määritelmä tutkimussuuntaus, joka tutkii geologisten muodostumien kerrosten järjestystä, kerrossarjoja ja ikäsuhteita sekä muodostumien rinnastamista toisiinsa
  Selite Stratigrafia kuvaa ja määrittelee geologisia muodostumia, jotka voivat olla kallio- tai maaperäyksiköitä. Erilaisia stratigrafian tyyppejä ovat kronostratigrafia, litostratigrafia, biostratigrafia, magnetostratigrafia, kemostratigrafia, seisminen stratigrafia, sekvenssistratigrafia, tektonostratigrafia ja allostratigrafia.
  Lisätiedot

  Suomen kallioperän stratigrafisessa tutkimuksessa geologiset yksiköt voidaan jakaa litostratigrafisiin, litodeemisiin, tektonostratigrafisiin, sekvenssistratigrafisiin, kronostratigrafisiin ja geokronologisiin yksiköihin.

  Kielivastineet IUGS Multilingual thesaurus -projektista.

  Erikieliset vastineet

  stratigraphyenglanti (English)
  estratigrafíaespanja (español)
  stratigrafiaitalia (italiano)
  stratigraphieranska (français)
  stratigrafiruotsi (svenska)
  Stratigraphiesaksa (Deutsch)
  stratigrafiyasaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SKP1998, StrandK&KöykkäJ&KohonenJ2010

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 23.2.2024: Geologia:stratigrafia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Geologia:stratigrafia.)