Kähkönen&Lehtinen1998

    Tieteen termipankista

    Kähkönen, Y. & Lehtinen, M. 1998. Geologian peruskäsitteitä. Teoksessa: Lehtinen, M., Nurmi, P. & Rämö, T. (toim.), Suomen kallioperä: 3000 vuosimiljoonaa, 23–91. https://www.geologinenseura.fi/sites/geologinenseura.fi/files/ch2.pdf