Filosofia:yhteiskuntafilosofinen holismi

  Tieteen termipankista

  yhteiskuntafilosofinen holismi | metodologinen holismi | kollektivismi

  yhteiskuntafilosofinen holismi
  metodologinen holismi
  kollektivismi
  Määritelmä näkemys, jonka mukaan yhteiskunnan toiminta on riippumaton yksilöistä
  Selite Yhteiskuntafilosofisen holismin mukaan joissakin tilanteissa on hedelmällisempää tarkastella yhteiskuntaa kokonaisuutena pikemmin kuin yksittäisiä toimijoita. Esimerkkinä on esitetty väitettä, jonka mukaan demokratiat eivät käy sotia toistensa kanssa. Selitysmallina yhteiskuntafilosofinen holismi on kuitenkin paljon vähemmän käytetty kuin yhteiskuntafilosofinen individualismi.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HeathJ2015, SaarinenE1999

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Filosofia:yhteiskuntafilosofinen holismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:yhteiskuntafilosofinen holismi.)