Filosofia:yhteiskuntafilosofinen individualismi

  Tieteen termipankista

  yhteiskuntafilosofinen individualismi | metodologinen individualismi

  yhteiskuntafilosofinen individualismi
  metodologinen individualismi
  Määritelmä näkemys, jonka mukaan yhteiskunnassa varsinaista toimijoita ovat yksilöt
  Selite Näkemys yksilön ensisijaisuudesta yhteisössä lähtee varsinkin Max Weberin (1864-1920) tutkimuksista. Weberin mukaan sosiaaliset ilmiöt voidaan pelkistää yksilöiden toimien kokonaisuuteen. J.W.N. Watkins (1924-) erotti toisistaan metodologisen tai yhteiskuntafilosofisen individualismin ja holismin, mutta vain harvat teoreetikot tunnustautuvat holisteiksi. Yhteiskuntafilosofista individualismia on usein kuvattu arvovapaaksi, mutta tästä on kiistelty paljon 1900-luvun kuluessa.

  Erikieliset vastineet

  methodological individualismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HeathJ2015

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.2.2024: Filosofia:yhteiskuntafilosofinen individualismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:yhteiskuntafilosofinen individualismi.)