Filosofia:tuttuustieto

  Tieteen termipankista

  tuttuustieto

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tuttuustieto
  Määritelmä tieto, joka seuraa siitä, että tunnetaan jokin asia kokemuksen perusteella
  Selite Bertrand Russell (1872-1970) erotti toisistaan tuttuustiedon ja kuvaustiedon. Tuttuustieto on tietoa, jota saamme asioista olemalla suoraan tietoisia niistä suoran havainnon kautta. Esimerkkeinä Russell mainitsee aistihavannot (äänet, näyt, maut, tuoksut ja tuntemukset), muistot , introspektion, universaalit (ympyrät, luvut, veljeys) ja mahdollisesti oma itsemme.

  Erikieliset vastineet

  knowledge by acquaintanceenglanti (English)
  connaîtreranska (français)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BagginiJFoslP2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Filosofia:tuttuustieto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:tuttuustieto.)