Filosofia:skientismi

  Tieteen termipankista

  tiedeusko | skientismi

  tiedeusko
  skientismi
  Määritelmä näkemys, jonka mukaan kaikkiin ongelmiin on löydettävissä (luonnon)tieteellinen vastaus ja joka korostaa tieteellisen maailmanjäsennyksen merkitystä
  Selite Kannatusta skientismi eli tiedeusko on saanut positivismin piirissä. Kanta korostaa jyrkästi tieteellisen maailmanjäsennyksen merkitystä ihmiselle ja tieteen yhteiskunnallista ja kulttuurista arvoa. Erityisesti naturalismin kannattajia (esim. W. V. Quine) on syytetty skientismistä, joka ei ota huomioon ihmisenä olemisen erityispiirteitä.

  Erikieliset vastineet

  scientismenglanti (English)
  scientismeranska (français)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SalonenT2008, BlackburnS1996, SaarinenE1994

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Filosofia:skientismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:skientismi.)