Filosofia:humanismi

  Tieteen termipankista

  humanismi

  humanismi
  Määritelmä inhimillisyyttä, ihmisarvoa, suvaitsevaisuutta, kriittisyyttä ja ihmisen mahdollisuuksia korostava ajattelu- ja elämäntapa sekä kulttuurivirtaus
  Selite Humanismi luottaa ihmisen kykyyn tietää yksilöllisesti mikä on hänelle parasta. Osin tästä syystä on olemassa hyvin monenlaisia humanismeja: ateistinen, buddhistinen, ekologinen, hindulainen, islamilainen, klassinen, kristillinen, marxilainen ja naturalistinen humanismi, joissa kaikissa tulkitaan humanismin perintöä erilaisten inhimillisten kokemusten ja erilaisten kulttuurillisten ympäristöjen pohjalta. Käsitteen vakiinnutti Friedrich Immanuel Niethammer 1800-luvun alussa, vaikka humanitas-käsitettä oli käyttänyt jo Marcus Tullius Cicero. 1900-luvulla Martin Heidegger (1889-1976) katsoi, että kaikki metafysiikka on perustavassa mielessä humanismia, sikäli kuin olevan totuuden ajattelu on ponnistelua ihmisen hyväksi.
  Lisätiedot kr. filathropia; lat. humanitas

  Erikieliset vastineet

  humanismenglanti (English)
  humanismoespanja (español)
  umanismoitalia (italiano)
  humanismoportugali (português)
  humanismeranska (français)
  humanismruotsi (svenska)
  Humanismsaksa (Deutsch)
  humanismviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BackmanJLuotoM2014, SalonenT2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.2.2024: Filosofia:humanismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:humanismi.)