Filosofia:mielihyväutilitarismi

  Tieteen termipankista

  mielihyväutilitarismi | klassinen utilitarismi | hedonistinen utilitarismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  mielihyväutilitarismi
  klassinen utilitarismi
  hedonistinen utilitarismi
  Määritelmä näkemys, jonka mukaan teon tuottama mielihyvä tai nautinto on teon eettisen arvon perusta
  Selite

  Hedonistinen utilitarismi on klassinen utilitaristinen näkemys. Hedonistinen utilitaristi katsoo, että hyvää on nautinto kun taas ei-hedonistinen utilitaristi on sitä mieltä, että tekoja pitäisi arvioida sen perusteella, kuinka voimakasta preferenssien tyydytystä ja tyydyttymättömyyttä ne tuottavat (preferenssiutilitarismi).

  Ensimmäinen utilitaristi, Jeremy Bentham (1748-1832) samaistaa nautinnon, onnellisuuden ja hyödyn. Hänen mukaansa utilitarismin ydin on niin sanottu hyödyn periaate: suurin mahdollinen onni suurimmalle mahdolliselle määrälle ihmisiä. John Stuart Mill (1806-1873) kehitti edelleen Benthamin ajatuksia. Siinä missä Bentham keskittyi vain määrällisiin vertailuihin, Mill pyrki tekemään myös laadullisia erotteluja. Hän katsoi, että pieni määrä korkeampaa mielihyvän lajia voi olla arvokkaampi kuin suuri määrä alempaa mielihyvän lajia.

  Erikieliset vastineet

  classic utilitarismenglanti (English)
  hedonistic utilitarismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SaarinenE1994, PakaslahtiA2008, Logos2007

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.7.2024: Filosofia:mielihyväutilitarismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:mielihyväutilitarismi.)