Filosofia:malliteoria

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition matemaattisen logiikan haara, joka koskee kielen ja sen tulkintojen tai rakenteiden yhteyttä
Explanation Malliteorialle keskeistä on niiden ehtojen luonnehdinta joiden alaisena lause on rakenteen puolesta totta. Tässä lauseen malli on kielen rakenne, jossa se on totta. Malliteoria kehitettiin alun perin eksplisiittisesti rakennetuille, muodollisille kielille matematiikan perusteiden tutkimiseksi, mutta sitä sovellettiin myöhemmin empiiristen teorioiden semanttiseen analyysiin (Evert Beth (1908-1964)).
Ensimmäisen kertaluvun logiikan piirissä malliteoriaa sovelsi Alfred Tarski (1901-1983), mutta jo tätä ennen syntyi ns. Löwenheim-Skolem-teoreema, jonka mukaan kaikillä pätevillä lauseilla on laskettavissa oleva malli, ja että ensimmäisen kertaluvun logiikka on pätevä perusta metamatemaattisille tutkimuksille. Myöhemmin on tutkittu laajennettua malliteoriaa ja malliteorian suhdetta toisen kertaluvun logiikkaan.

Sources

AudiR1995

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.3.2023: Filosofia:malliteoria. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:malliteoria.)