Filosofia:kvalitatiivinen tutkimus

  Tieteen termipankista

  kvalitatiivinen tutkimus

  kvalitatiivinen tutkimus
  Määritelmä tutkimusta, jossa tutkitaan merkityksiä sisältävää ja tulkintoja edellyttävää aineistoa ja joka tähtää tutkimuskohteen laadun ymmärtämiseen
  Selite Tyypillisiä esimerkkejä kvalitatiivisesta, laadullisesta tutkimuksesta ovat historiantutkimus ja filosofia - tutkimuskohde sisältää tulkinnallista aineistoa, joka ei avaudu määrällisen, kvantatiivisen tutkimuksen avulla. Mm. hermeneutiikka ja fenomenologia on kvalitatiivista tutkimusta.

  Erikieliset vastineet

  qualitative researchenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KeinänenJVadenT2011b

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Filosofia:kvalitatiivinen tutkimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:kvalitatiivinen tutkimus.)