Filosofia:kausaliteetti

  Tieteen termipankista

  syysuhde | syy-seuraussuhde | kausaliteetti | kausaalinen suhde

  syysuhde
  syy-seuraussuhde
  kausaliteetti
  kausaalinen suhde
  Määritelmä metafysiikassa käsitys, jonka mukaan tietystä ilmiöstä seuraa säännönmukaisesti jokin tietty toinen ilmiö, jolloin näiden ilmiöiden välillä on lainomainen suhde
  Selite Modernissa filosofiassa ja tieteessä syysuhde on perinteisesti ymmärretty temporaalisina luonnonlakien hallitsemina tapahtumapareina tai -ketjuina. Sellainen on suhde, joka kytkee toisiinsa tapahtumapareja (syy ja vaikutus) siten, että toisen katsotaan sattuneen sen vuoksi, että toinenkin sattui. Modernin tieteen kausaliteettikäsitys korvasi Aristoteleen finaalisen syyn (luonnon)tieteellisessä selittämisessä ja siinä tavallaan yhteensulautui aristotelinen materiaalinen, vaikuttava ja formaalinen syy.
  Modernissa filosofiassa, erityisesti varhaisen modernin mekaniikassa kausaalista suhdetta pidettiin itsestäänselvyytenä, mutta David Hume (1711-1776) osoitti teoksessaan Treatise on Human Nature (1738-1740), että kausaalista suhdetta ei voida koskaan havaita - voidaan vain havaita, että kaksi asiaa esiintyy toistensa yhteydessä (constant conjunction). Humen argumentti oli yksi keskeinen lähtökohta Immanuel Kantin (1724-1804) kriittiselle filosofialle, jossa kausaliteetti asemoituu yhdeksi ymmärryksen välttämättömistä apriorista kategorioista. Vasta syysuhteen valossa maailma jäsentyy ymmärrettäväksi. Emme voi tietää vallitseeko olioiden sinänsä maailmassa syysuhde, mutta inhimillisessä kokemuksessa olemme sidottuja siihen.

  Erikieliset vastineet

  causal relationenglanti (English)
  causalityenglanti (English)
  causalitéranska (français)
  kausalitetruotsi (svenska)
  Kausalitätsaksa (Deutsch)
  kausaalsusviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KeinänenJVadenT2011b, KorkmanYrjönsuuri1998, LaunisVOksanenMSajamaS2010, SaarinenE1994, YrjönsuuriM1996

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.2.2024: Filosofia:kausaliteetti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:kausaliteetti.)