Filosofia:jumalan olemassaolotodistus

From Tieteen termipankki

jumalan olemassaolotodistus

jumalan olemassaolotodistus
Definition rationaalinen argumentti, jonka avulla pyritään todistamaan Jumalan olemassaolo
Explanation Uskonnonfilosofiassa tunnetaan lukuisia yrityksiä todistaa Jumalan olemassaolo järjen argumenteilla. Jo Aristoteles (384-322) esitti Metafysiikassa (kirja XII) todistuksen Jumalan – eli ”liikkumattoman liikuttajan” – olemassaolosta. Tuomas Akvinolainen (1225-1274) käytti hyväkseen Aristoteleen käsitteistöä kehitellessään todistuksia Jumalan olemassaolon puolesta. Näiden todistusten vaikutus myöhempään uskonnonfilosofiseen keskusteluun on ollut erittäin merkittävä. Akvinolaisen todistusten rinnalla tulee myös mainita varhaisempi Anselm Canterburylaisen (1033/4–1109) ontologinen jumalatodistus, jonka mukaan Jumalan käsitteen ymmärtämisestä – Jumala on ”se, jota suurempaa (eli täydellisempää) ei voi olla olemassa” – seuraa, että meidän tulee hyväksyä Jumalan olemassaolo, koska olemassa oleva Jumala on täydellisempi kuin vain mielessä oleva Jumala.
Akvinolainen ei pitänyt Anselmin todistusta pätevänä. Sen sijaan hän esitti viisi maailmaa koskeviin havaintoihin perustuvaa todistusta (lat. Quinque Viae, ”viisi tietä”), jotka ovat seuraavat: (1) Maailmassa havaitaan liikettä (tai muutosta). Liikkeelle on oltava ensimmäinen syy, joka ei itse liiku. On olemassa liikkumaton liikuttaja. (2) Maailmassa on syy-vaikutus -suhteita. Kaikilla vaikutuksilla on syy. Syiden ketju päättyy syyhyn, jolla itsellään ei ole syytä. (3) Kaikki maailmassa havaitut asiat ovat kontingentteja. On mahdollista, ettei niitä olisi olemassa ja ettei koko maailmaa olisi olemassa. On siis oltava jotakin, jonka olemassaolo on välttämätöntä. (4) Luonnossa olioilla on arvojärjestys: toiset ovat arvokkaampia tai täydellisempiä kuin toiset. On olemassa jokin täydellinen, joka on kaiken hyvyyden lähde. (5) Luonnossa havaitaan päämäärähakuisuutta. On olemassa, joku joka ohjaa luontoa. Tuomas toteaa jokaisen todistuksensa lopuksi, että niiden johtopäätöksessä mainittu asia – esimerkiksi liikkumaton liikuttaja – on ”se, jota kaikki kutsuvat Jumalaksi”. Uskonnon Jumala siis samaistuu filosofian Jumalaan.
Edellämainittujen todistusten lisäksi on esitetty lisäksi kosmologinen todistus, joka todistaa että Jumalan on oltava olemassa jotta kaiken muun olemassaolon voisi selittää sekä fysikaalis-teleologinen todistus, joka maailman tarkoituksenmukaisuudesta päättelee luoja-Jumalan olemassaolon.

Equivalents

proof of God's existenceenglanti

Related Concepts

Sources

KoistinenT2015, Logos2007, KorkmanYrjönsuuri1998

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.10.2022: Filosofia:jumalan olemassaolotodistus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:jumalan olemassaolotodistus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →