Filosofia:emootio

  Tieteen termipankista

  emootio

  emootio
  Määritelmä filosofinen teoria emootioista tai tunteista pyrkii ymmärtämään tunteiden syitä, esiintymismuotoja ja tarjoamaan tapoja hallita tunteita
  Selite Filosofiset tunneteoriat ovat hyvin monimuotoisia ja jakautuvat eri selitysmalleihin filosofian historian kuluessa. Erityisen merkittäviä tunteet olivat antiikin ja keskiajan filosofiassa sekä varhaismodernissa filosofiassa. 1900-luvulla tunteet alkoivat uudestaan kiinnostaa filosofeja ja nykyinen filosofinen tunneteoria on luonteeltaan monitieteinen ja monimuotoinen. Esimerkiksi eksistentialismissa tietyt tunnetilat, kuten ahdistus ja inho, nähdään tapoina tiedostaa tai havaita todellisuus. Jean-Paul Sartren mukaan tunteet tulevat apuun, kun järki ei riitä ympäröivän todellisuuden käsittämisessä. Tunteet ovat olemisen tapoja toiseen nähden, eivät vain hetkittäisiä tunnetiloja.
  Lisätiedot lat. em+moveo=panna liikkeelle; pathos

  Erikieliset vastineet

  emotionenglanti (English)
  emociónespanja (español)
  emozioneitalia (italiano)
  emoçãoportugali (português)
  émotionranska (français)
  emotionruotsi (svenska)
  Emotionsaksa (Deutsch)
  emotsioonviro (eesti)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  KorkmanYrjönsuuri1998, SaarinenE2002, Moran2000

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Filosofia:emootio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:emootio.)