Filosofia:genealoginen metodi

From Tieteen termipankki

genealoginen metodi

genealoginen metodi
Definition Nietzschellä ja Foucaultilla menetelmä, jonka tarkoitus on paljastaa historiallisten käsitteiden ja käytäntöjen todellinen luonne
Explanation Genealoginen metodi on kriittinen väline, jolla voidaan analysoida ja purkaa diskursiivisia muodostelmia. Termin kehitti Friedrich Nietzsche (1844-1900), ja hän tarkoitti sillä metodia, jolla voi tutkia kristiilisen moraalin käsitteitä ja käytäntöjä (genealogia). Metodi ei kuitenkaan ole vain neutraalin historiallinen, vaan sen avulla voidaan paljastaa tutkimuskohteen triviaalit, satunnaiset ja joskus pahantahtoiset tarkoitukset ja vaikutukset.
Michel Foucaultin (1926-1984) teoksessa Tarkkailla ja rangaista (1975) metodi on keskeisellä sijalla. Hän yrittää siinä osoittaa, miten 'rikollisuuden' ympärille kerääntyneet käsitteet ja 'rikollisiksi' kutsuttujen ihmisten hallitsemistekniikat ovat muuttuneet ajan kuluessa. Vaikka yleensä menetelmien ajatellaan kehittyneen humaanimpaan suuntaan, Foucault väittää, että muutokset ovat pikemminkin organisoituneet uusien, entistä tehokkaampien sosiaalisen kontrollin muotojen kehittämisen ympärille. Foucault käytti samantapaista geneologista metodia teoksessaan Seksuaalisuuden historia (1976, 1984).

Equivalents

genealogical methodenglanti

Related Concepts

Sources

BagginiJFoslP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.3.2023: Filosofia:genealoginen metodi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:genealoginen metodi.)