Filosofia:essentialismi

  Tieteen termipankista

  essentialismi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  essentialismi
  Määritelmä näkemys tekee käsitteellisen eron aistittavien ilmiöiden ja olemusten, so. perustavien ideoiden, periaatteiden ja järjen luomien rakenteiden välillä
  Selite Yleisesti essentialismi voidaan kääntää olemusajatteluksi eli se koskee asioiden olemuksia. Näkemyksen mukaan jokaisella on olemassa oma erityinen olemuksensa, jota se ei voi menettää muuttumatta joksikin toiseksi olioksi. Arkiajattelussa olemusajattelu ilmenee tapana jäsentää yksilö oletettujen "tyypillisten" lajiominaisuuksien mukaan, esimerkiksi kansallisuutta tai sukupuolta koskien. Yksi essentialismia vastustava suuntaus on eksistentialismi, ja yksi sen edustajista, Simone de Beauvoir (1908-1986) on pyrkinyt murtamaan nimenomaan naista koskevan olemusajattelun. Etiikassa essentialismi koskee käsitystä, jonka mukaan järkevyys on ihmislajin olemuksen mukainen piirre ja hyvä ihmiselämä voi siksi toteutua vain järjen mukaisessa elämässä.
  Lisätiedot lat. essentia=olemus

  Erikieliset vastineet

  essentialismenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  HallamaaJ2008, SaarinenE1994, SalonenT2008

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 25.6.2024: Filosofia:essentialismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:essentialismi.)